ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธีระพล บันสิทธิ์
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- ธีรพล บันสิทธิ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2551
1 อิทธิพลของการเคลือบน้ำมันพืชต่อคุณภาพของไข่ไก่
ปี พ.ศ. 2544
2 การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะทางเศรษฐกิจของเป็ดเทศและเป็ดพื้นเมือง ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในสภาพการเลี้ยงแบบขัง
3 คุณภาพซากสุกรขุนจากระบบเลี้ยงแบบปล่อยแปลง
ปี พ.ศ. 2543
4 การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะทางเศรษฐกิจของเป็ดเทศและเป็ดพื้นเมือง ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในสภาพการเลี้ยงแบบขัง
5 การศึกษาสมรรถนะการผลิตและคุณภาพซากของสุกรป่าที่ได้รับอาหารโปรตีน 2 ระดับในการเลี้ยงแบบปล่อยแปลงและแบบขังคอก
6 คุณภาพซากสุกรขุนจากระบบการเลี้ยงแบบปล่อยแปลงหญ้า
7 การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะทางเศรษฐกิจของเป็ดเทศและเป็ดพื้นเมือง ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในสภาพการเลี้ยงแบบขัง
ปี พ.ศ. 2542
8 การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะทางเศรษฐกิจของเป็ดพื้นเมืองและเป็ดเทศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในสภาพการเลี้ยงแบบขังกรง
ปี พ.ศ. 2534
9 การศึกษาหาระดับความต้องการโปรตีนและพลังงาน สำหรับไก่พื้นเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
10 ปฏิกิริยาทางการเจริญเติบโตและสรีรวิทยาพื้นฐานบางประการของไก่งวงลูกผสมระหว่างพันธุ์บรอนซ์และ เบลท์สวิลล์ ต่อสภาพอากาศและการเลี้ยงดูในฟาร์ม สัตว์ปีก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
11 การศึกษาหาระดับความต้องการโปรตีนและพลังงาน สำหรับไก่พื้นเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
12 ปฏิกิริยาทางการเจริญเติบโตและสรีรวิทยาพื้นฐานบางประการของไก่งวงลูกผสมระหว่างพันธุ์บรอนซ์และ เบลท์สวิลล์ ต่อสภาพอากาศและการเลี้ยงดูในฟาร์ม สัตว์ปีก มหาวิทยาลัยขอนแก่น