ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธีรศักดิ์ สิงห์ปรีชา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2554 1
3 2552 1
4 2546 3
5 543 8
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 โครงการแผนที่เส้นทางท่องเที่ยวพุทธสถานตามเส้นทางเลียบริมแม่น้ำโขง จังหวัดเลย
ปี พ.ศ. 2554
2 โครงการแผนที่เส้นทางท่องเที่ยวพุทธสถานตามเส้นทางเลียบริมแม่น้ำโขง จังหวัดเลย
ปี พ.ศ. 2552
3 กระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน เพื่อการท่องเที่ยวชายแดนไทย-ลาว กรณีศึกษา ชุมชนเมืองเก่าริมแม่น้ำโขง ด่านสะพานมิตรภาพไทยลาว จังหวัดหนองคาย
ปี พ.ศ. 2546
4 การลดความร้อนภายนอกอาคารโดยใช้สวนขนาดเล็ก: กรณีศึกษาอาคารพักอาศัยประเภททาวน์เฮาส์
5 การลดความร้อนภายนอกอาคารโดยใช้สวนขนาดเล็ก: กรณีศึกษาอาคารพักอาศัยประเภททาวน์เฮาส์
6 การลดความร้อนภายนอกอาคาร โดยใช้สวนขนาดเล็ก : กรณีศึกษา อาคารพักอาศัยประเภททาวน์เฮาส์