ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธีรลักษณ์ สุทธเสถียร
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- ธีรลักษณ์ สุทรเสถียร
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 โครงการพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ทางทันตกรรม
ปี พ.ศ. 2555
2 การเตรียมคอลลาเจนบริสุทธิ์จากกระดูกและเทนดอนของสัตว์เพื่อใช้ในทางศัลยกรรม
3 การวิจัยพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ทางทันตกรรม
ปี พ.ศ. 2554
4 การวิจัยพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ทางทันตกรรม
5 การเตรียมคอลลาเจนบริสุทธิ์จากกระดูกและเทนดอนของสัตว์เพื่อใช้ในทางศัลยกรรม
ปี พ.ศ. 2552
6 การเตรียมคอลลาเจนบริสุทธิ์จากกระดูกและเทนดอนของสัตว์เพื่อใช้ในทางทันตกรรม
7 การวิจัยพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ทางทันตกรรม
8 โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาซึ่งเป็นสารสกัดจากเมล็ดลำไยเพื่อใช้รักษาการติดเชื้อในช่องปาก
ปี พ.ศ. 2550
9 การเตรียมคอลลาเจนบริสุทธิ์จากกระดูกและเทนถอนของสัตว์เพื่อใช้ในทางศัลยกรรม