ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธีรยุทธ วิไลวัลย
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- ธีรยุทธ วิไลวัลย์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Tirayut Vilaivan 7
2 ยงยุทธ ยุทธวงศ์ 7
3 Sumalee Kamchonwongpaisan 5
4 สุมาลี กำจรวงศ์ไพศาล 5
5 Yongyuth Yuthavong 5
6 พรเทพ สมพรพิสุทธิ์ 3
7 ยอดหทัย เทพธรานนท์ 3
8 วรชาติ สิรวราภรณ์ 3
9 Worachart Sirawaraporn 3
10 สุกัญญา สุนทรส 2
11 วราพรรณ ด่านอุตรา 2
12 วรวรรณ พันธุมนาวิน 2
13 จารุณี วานิชธนันกูล 2
14 หทัยชนก เนียมทรัพย์ 2
15 Rachel Quarrell 2
16 Gordon Lowe 2
17 จิรันดร ยูวะนิยม 1
18 Jarunee Vanichtanankul 1
19 นฤมล พักมณี 1
20 ศุภศร วนิชเวชารุ่งเรือง 1
21 กิตติพันธุ์ รุ่งเรืองสาร 1
22 สุดสงวน ชูสกุลธนะชัย 1
23 Jirundon Yuvaniyama 1
24 Bongkoch Tarnchompoo 1
25 ไพศาล สิทธิกรกุล 1
26 ช่อลัดดา ศรีสุวรรณเกษ 1
27 อมร เพชรสม 1
28 เพ็ญจิตร จิตรนำทรัพย์ 1
29 บงกช ธารชมพู 1
30 Penchit Chitnumsub 1
31 Sudsanguan Chusacultanachai 1
32 Neungruthai Saesaengseerung 1
33 พรพิมล ไมตรัตน์ 1
34 Jarunee Vanichtanakul 1
35 Phornphimon Maitarad 1
36 สุภา หารหนองบัว 1
37 นันทิกา ปานจันทร์ 1
38 Supa Hannongbua 1
39 Deanpen Jarprung 1
40 หนึ่งฤทัย แสแสงสีรุ้ง 1
41 Netnapa Chareonsethakul 1
42 ชาญชัย คงดีเสมอ 1
43 Giulio Rastelli 1
44 Pornthep Sompornpisut 1
45 Yodhathai Thebtaranonth 1
46 จตุรงค์ สุภาพพร้อม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2552 3
3 2551 1
4 2550 1
5 2548 2
6 2547 1
7 2546 1
8 2545 1
9 2544 1
10 2543 3
11 2542 1
12 2541 1
13 543 13
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การสังเคราะห์ สมบัติ และการประยุกต์ใช้เบต้าพิโรลิดินิลเพปไทด์นิวคลีอิกแอซิดที่มีคอนฟอร์เมชันถูกจำกัด
ปี พ.ศ. 2552
2 การตรึงเพพไทด์นิวคลีอิกแอซิดบนพื้นผิวของแข็งเพื่อใช้ในการตรวจลำดับเบสของสารพันธุกรรม
3 Interactions between cycloguanil derivatives and wild type and resistance-associated mutant Plasmodium falciparum dihydrofolate reductases
4 การสังเคราะห์เพพไทด์นิวคลีอิกแอซิดที่ทำหน้าที่เฉพาะโดยการปรับเปลี่ยนหมู่แทนที่ตรงปลายสาย
ปี พ.ศ. 2551
5 การสังเคราะห์เพพไทด์นิวคลีอิกแอซิคที่ทำหน้าที่เฉพาะ โดยการปรับเปลี่ยนหมู่แทนที่ตรงปลายสาย
ปี พ.ศ. 2550
6 การพัฒนาวิธีการสังเคราะห์โอเซลทามิเวียร์ในระดับห้องปฎิบัติการ
ปี พ.ศ. 2548
7 Malarial (Plasmodium falciparum) dihydrofolate reductase-thymidylate synthase: structural basis for antifolate resistance and development of effective inhibitors
8 การสังเคราะห์และศึกษาสมบัติของเปปไทด์นิวคลีอิกชนิดใหม่ที่มีสะพานเชื่อมเป็นกรดเบต้าอะมิโน
ปี พ.ศ. 2547
9 การสังเคราะห์และศึกษาสมบัติของเปปไทด์นิวคลีอีกชนิดใหม่ ที่มีสะพานเชื่อมเป็นกรดเบต้าอะมิโน
ปี พ.ศ. 2546
10 Synthesis of solution-phase combinatorial library of 4,6-diamino-1,2-dihydro-1,3,5-triazine and identification of new leads against A16V+S108T mutant dihydrofolate reductase of Plasmodium falciparum
ปี พ.ศ. 2545
11 การตรวจหาชนิดของพิษงูกะปะ Calloselasma rhodostoma และพิษงูเห่า Naja kaouthia ด้วยวิธีดอต-อิไลซา
ปี พ.ศ. 2544
12 การสังเคราะห์คอมบิเนทอเรียลไลบรารี่ ของสารยับยั้งเอนไซม์ไดไฮโดรโฟเลตรีดักเทส
ปี พ.ศ. 2543
13 Interaction of pyrimethamine, cycloguanil, WR99210 and their analogues with Plasmodium falciparum dihydrofolate reductase: structural basis of antifolate resistance
14 Development of a lead inhibitor for the A16V+S108T mutant of dihydrofolate reductase from the cycloguanil-resistant strain (T9/94) of Plasmodium falciparum
15 การสังเคราะห์คอมบิเนทอเรียลไลบรารีของสารยับยั้งเอ็นไซม์ไดโฮโดรโฟเลตรีดักเทส
ปี พ.ศ. 2542
16 การสังเคราะห์และสมบัติของเปปไทด์นิวคลีอิกแอซิดซึ่งมีหมู่แทนที่แบบไฮโดรฟิลิก : รายงานฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2541
17 การสังเคราะห์ลำดับกรดอะมิโนบางส่วนของฮอร์โมนเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือด จากกุ้งก้ามกราม Macrobrachium rosenbergii เพื่อผลิตแอนติบอดีที่จำเพาะต่อฮอร์โมนเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือด