ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธีรยุทธ ตู้จินดา
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Theerayut Toojinda 23
2 Apichart Vanavichit 11
3 Pattama Sirithunya 7
4 ปัทมา ศิริธัญญา 6
5 สม วงษ์ตระกูลรุ่ง 5
6 Peerasak Srinives 4
7 พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ 4
8 Somvong Tragoonrung 4
9 วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ 4
10 Sontichai Chanprame 3
11 Siangchai Sriprakhon 3
12 มีชัย เซี่ยงหลิว 3
13 Tanee Sreewongchai 3
14 สุรเดช ปาละวิสุทธิ์ 3
15 สนธิัชัย จันทร์เปรม 2
16 บุญรัตน์ จงดี 2
17 Didier Tharreau 2
18 Boonrat Jongdee 2
19 อภิชาติ เนินพลับ 2
20 Grienggrai Pantuwan 2
21 ธานี ศรีวงศ์ชัย 2
22 Chanakarn Vongsaprom 2
23 อภิชาต วรรณวิจิตร 2
24 เกรียงไกร พันธุ์วรรณ์ 2
25 ชนากานต์ วงษาพรหม 2
26 สามารถ วันชะนะ 1
27 สมหมาย อมรศิลป์ 1
28 ธรรมนูญ จตุรพาหุ 1
29 Jonaliza Lanceras-Siangliw 1
30 สุรพงษ์ สาคะรัง 1
31 สาธิต ทยาพัชร 1
32 จิรพงศ์ ใจรินทร์ 1
33 วินธัย กมลสุขยืนยง 1
34 อมรทิพย์ เมืองพรหม 1
35 Amorntip Muangprom 1
36 ณัฏฐินี ผาอินทร์ 1
37 โจนา แลนเซเรส 1
38 ศราวุฒ กวดขุนทด 1
39 ลัดดาวัลย์ กรรณนุช 1
40 พรนิพพา เลิศศิลปมงคล 1
41 Patcharin Tanya 1
42 พัชรินทร์ ตัญญะ 1
43 Rudy Soehendi 1
44 สนธิชัย จันทร์เปรม 1
45 Keasinee Pitnjam 1
46 Suk-Ha Lee 1
47 Prasartporn Smitamana 1
48 ประสาทพร สมิตะมาน 1
49 Chankarn Wongsaprom 1
50 C. Kosawang 1
51 สุรีพร เกตุงาม 1
52 กิจติพงษ์ เพ็งรัตน์ 1
53 ปิยวดี นาสารีย์ 1
54 พัทธินันท์ ภูมิพันธ์ 1
55 ภมร ปัตตาวะตัง 1
56 N. Thanintorn 1
57 จีรพงศ์ ใจรินทร์ 1
58 แสงชัย ศรีประโคน 1
59 Jonaliza C. Lanceras 1
60 Jonaliza L. Siangliw 1
61 Meechai Siangliw 1
62 Jira Suwanprasert 1
63 จิระ สุวรรณประเสริฐ 1
64 กนกพร ไตรวิทยากร 1
65 จิรวัฒน์ สนิทชน 1
66 วิฑิตร ใจอารีย 1
67 Witith Chai-arree 1
68 Chatchai Kosawang 1
69 Suchada Pimpisithavorn 1
70 Nathinee Pa-In 1
71 ณัฎฐินี ผาอินทร์ 1
72 Khin Than Nwe 1
73 Myint Yi 1
74 Kanokporn Triwitayakorn 1
75 Jirawat Sanitchon 1
76 Patrick M. Hayes 1
77 Alfonso Cuesta-Marcos 1
78 Kelley L Richardson 1
79 Kazuhiro Sato 1
80 Theerayuth Toojinda 1
81 Brian Steffenson 1
82 Phinyarat Kongprakhon 1
83 ภิญญารัตน์ กงประโคน 1
84 Apichart Noenplab 1
85 Victor N. Njiti 1
86 Vinitchan Ruanjaichon 1
87 วินิตชาญ รื่นใจชน 1
88 ศิริพร กออินทร์ศักดิ์ 1
89 Siriporn Korinsak 1
90 Sriprapai Chakhonkaen 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 2
2 2557 1
3 2555 1
4 2554 2
5 2553 2
6 2552 6
7 2551 4
8 2550 2
9 2549 4
10 2548 3
11 2547 3
12 2546 1
13 2545 2
14 2544 1
15 2543 1
16 2531 1
17 543 15
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การพัฒนาสายพันธุ์ข้าวนาชลประทานให้ทนต่อน้ำท่วมฉับพลัน ต้านทานโรคขอบใบแห้ง และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลในการคัดเลือก (ปีที่ 2)
2 การพัฒนาสายพันธุ์ข้าวนาชลประทานให้ทนต่อน้ำท่วมฉับพลัน ต้านทานโรคขอบใบแห้งและเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลในการคัดเลือก ปีที่ 3 (The third year)
ปี พ.ศ. 2557
3 การพัฒนาสายพันธุ์ข้าวนาชลประทานให้ทนต่อน้ำท่วมฉับพลัน ต้านทานโรคขอบใบแห้ง และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลในการคัดเลือก
ปี พ.ศ. 2555
4 ความต้านทานเพลี้ยกระโดสีน้ำตาลของประชากรข้าวผสมอะบาญ่ากับชัยนาท 1 ที่ได้รับการคัดเลือกโดยโมเลกุลเครื่องหมาย
ปี พ.ศ. 2554
5 โครงการย่อยที่ 1 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอมมะลิ
6 การประเมินและคัดเลือกสายพันธุ์พ่อแม่เพื่อศึกษาลักษณะความดีเด่น ของข้าวลูกผสมระบบสองสายพันธุ์
ปี พ.ศ. 2553
7 โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวนาน้ำฝนโดยใช้เทคโนโลยีภายใต้ความร่วมมือ ระหว่างสถาบันวิจัยข้าวกับศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
8 การคัดเลือกข้าวลูกผสมที่มียีนต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลชนิด Qbph6 และ Qbph12 โดยใช้โมเลกุลเครื่องหมายจากประชากรของข้าวลูกผสมอาบาญ่า กับข้าวพันธุ์ชัยนาท 1
ปี พ.ศ. 2552
9 Development of elite indica rice lines with wide spectrum of resistance to Thai blast isolates by pyramiding multiple resistance QTLs
10 Genetic mapping of Magnaporthe grisea avirulence gene corresponding to leaf and panicle blast resistant QTLs in Jao Hom Nin rice cultivar.
11 Marker assisted backcross breeding to improve cooking quality traits in Myanmar rice cultivar Manawthukha
12 Identification of SSR markers linked to a bacterial blight resistance gene in rice cultivar Pin Kaset
13 Validation of rice blast resistance genes in barley using a QTL mapping population and near-isolines
14 การประเมินลักษณะทนทานต่อน้ำท่วมในข้าวพันธุ์ปรับปรุงของ IR57514 ในสภาพบ่อทดลอง
ปี พ.ศ. 2551
15 Assessment of genetic diversity in Thai isolates of Pyricularia grisea by random amplification of polymorphic DNA
16 Physiological and molecular characterization of rice isogenic line for SubQTL9 under flash flooding
17 Identification of a deletion in tms2 and development of gene-based markers for selection
18 การรวมเครื่องหมาย EST-SSR เข้ากับแผนที่เครื่องหมาย f-AFLP ในอ้อย
ปี พ.ศ. 2550
19 การพัฒนาสายพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่มียีนเกี่ยวกับความทนแล้งเพียง 1 ยีนในแต่ละสายพันธุ์
20 Developing KDML105 backcross introgression lines using marker-assisted selection for QTLs associated with drought tolerance in rice.
ปี พ.ศ. 2549
21 โครงการติดตามและประเมินการผลโครงการการทดสอบสายพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ทนน้ำท่วมฉับพลัน และข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่มียีนต้านทานโรคขอบใบแห้ง ภายใต้โครงการความร่วมมือพัฒนาพันธุ์ข้าว
22 Inheritance and AFLP Tagging of Leaflet Mutants in Mungbean (Vigna radiata (L.) Wilczek)
23 Hybridization technique for bambara groundnut
24 QTL mapping for leaf and neck blast resistance in Khao Dawk Mali105 and Jao Hom Nin recombinant inbred lines
ปี พ.ศ. 2548
25 การพัฒนาฐานข้อมูลความทนแล้งในระบบฐานข้อมูล RiceGene Thresher
26 Identification of SSR markers associated with N2-fixation components in soybean [Glycine max (L.) Merr.]
27 การศึกษาตำแหน่งของยีนต้านทานโรคขอบใบแห้งในข้าว
ปี พ.ศ. 2547
28 การใช้โมเลกุลเครื่องหมายเพื่อคงลักษณะความหอมและคุณภาพหุงต้มของข้าวขาวดอกมะลิในโครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวนาน้ำฝนโดยการผสมกลับ
29 Quantitative trait loci associated with drought tolerance at reproductive stage in rice
30 Identification of simple sequence repeat markers linked to sudden death syndrome resistance in Soybean
ปี พ.ศ. 2546
31 Thai Jasmine rice carrying QTLch9 (SubQTL) is Submergence tolerance.
ปี พ.ศ. 2545
32 Quantitative trait loci associated with leaf and neck blast resistance in recombinant inbred line population of rice (Oryza sativa)
33 การหาตำแหน่งยีนควบคุมปริมาณธาตุเหล็กและโปรตีนในข้าว
ปี พ.ศ. 2544
34 การหาตำแหน่งยีนควบคุมปริมาณธาตุเหล็กและโปรตีนในข้าว
ปี พ.ศ. 2543
35 การประยุกต์ใช้โมเลกุลเครื่องหมายในการปรับปรุงข้าวขาวดอกมะลิ 105 ด้วยวิธีผสมกลับ
ปี พ.ศ. 2531
36 ประสิทธิภาพในการคัดเลือกข้าวสาลีพันธุ์เบาผลผลิตสูง ภายใต้ระดับความหนาแน่นของประชากร 2 ระดับ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
37 Quantitative trait loci associated with leaf and neck blast resistance in recombinant inbred line population of rice (Oryza sativa)
38 Molecular breeding for rainfed lowland rice in the Mekong region
39 Quantitative trait loci associated with drought tolerance at reproductive stage in rice
40 Molecular genetics of submergence tolerance in rice: QTL analysis of key traits
41 Marker assisted backcross breeding to improve cooking quality traits in Myanmar rice cultivar Manawthukha
42 Development of rice introgression lines with brown planthopper resistance and KDML105 grain quality characteristics through marker-assisted selection
43 Developing KDML105 backcross introgression lines using marker-assisted selection for QTLs associated with drought tolerance in rice