ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธีรพร กงบังเกิด
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- ธีรพร กงบังเกิด
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 นิติพงศ์ จิตรีโภชน์ 19
2 กมลวรรณ โรจน์สุนทรกิตติ 18
3 สุดารัตน์ เจียมยั่งยืน 8
4 งบประมาณแผ่นดิน 6
5 เงินรายได้ ม.นเรศวร 5
6 อรอินทุ์ ประไชโย 4
7 สิรินภา สุวรรณ์ 2
8 จิราภรณ์ สอดจิตร์ 2
9 ชฎา ณรงค์ฤทธิ์ 2
10 กาญจิฎาภา วีระภักดีสุข 1
11 ดุสิต สุทธินนท์ 1
12 แหล่งทุนภายนอก สถาบันหม่อนไหมแห่งชาติฯ 1
13 เกรียงศักดิ์ ศรีบัวรอด 1
14 ขนิษฐา เกลาเกลี้ยง 1
15 แหล่งทุนภายนอก 1
16 กมลวรรณ โรจน์สุนทรกิติ 1
17 สถาพร วงศ์เจริญวนกิจ 1
18 กิติศาสตร์ กระบวน 1
19 นิติพงษ์ จิตรีโภชน์ 1
20 วาสนา ณ ฝั่น 1
21 ปรียะทัศนีย์ ประไชโย 1
22 ขนิษฐา มาน้อย 1
23 วสันต์ นุ้ยภิรมย์ 1
24 แหล่งทุนภายนอก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 1
25 สมชาย จอมดวง 1
26 แหล่งทุนภายนอก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1
27 เงินรายได้คณะ(40%) 1
28 เครือข่ายฯ 1
29 วันชัย พันธ์ทวี 1
30 ณัฐภาส ผู้พัฒน์ 1
31 นัทธมน หาญศักดิ์ 1
32 ธนพร ศิลปชัย 1
33 ชุติกาญจน์ แจ่มดาราศรี 1
34 สุทธิสันต์ พิมพะสาลี 1
35 พรทิพย์ เจริญธรรมวัฒน์ 1
36 วิโรจน์ แก้วเรือง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2558 2
3 2557 2
4 2556 2
5 2555 3
6 2554 5
7 2553 1
8 2552 2
9 2551 4
10 2550 3
11 2549 2
12 2548 4
13 2546 2
14 2545 2
15 2538 1
16 543 20
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ผลของสารอิมัลซิไฟเออร์ต่อความคงตัวของเครื่องดื่มธัญพืชเสริมน้ำมันรำข้าว
2 การพัฒนาการผลิตสารสกัดผงใบถั่วดาวอินคาโดยใช้วิธีทำแห้งแบบโฟมแมท
ปี พ.ศ. 2558
3 ผลของการใช้วิธีสุญญากาศต่อการรอดชีวิตของแบคทีเรียโปรไบโอติกในผลไม้กึ่งแห้ง
4 การรอดชีวิตของแบคทีเรียโปรไบโอติกที่ถูกตรึงในผลไม้แท่งเปลี่ยนรูป
ปี พ.ศ. 2557
5 ผลของวิธีสุญญากาศต่อคุณภาพของผลไม้อบแห้งเสริมโปรไบโอติก
6 ผลของสารสกัดเปลือกมันเทศในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระจากธรรมชาติในน้ำมันทอด
ปี พ.ศ. 2556
7 การพัฒนาสับปะรดแท่งเสริมโปรไบโอติก
8 การพัฒนาสับปะรดแท่งเสริมโปรไบโอติก
ปี พ.ศ. 2555
9 ผลของการประยุกต์ใช้น้ำแข็งดัดแปลงต่ออายุการเก็บรักษาปลาน้ำจืด
10 การปรับปรุงคุณภาพปลาน้ำจืดแช่แข็งด้วยสารละลายทดแทนฟอสเฟต
11 โครงการผลของการทดแทนโซเดียมคลอไรด์ด้วยโปแตสเซียมคลอไรด์และแคลเซียมคลอไรด์ในผลิตภัณฑ์ปลาส้ม :
ปี พ.ศ. 2554
12 การผลิตสารต้านอนุมูลอิสระของเชื้อราMonascus purpureus TISTR 3080 จากปลายข้าว
13 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปเพื่อสุขภาพเชิงพาณิชย์เพื่อจำหน่ายใน Aggie Conner
14 การพัฒนาและยกระดับการผลิตปลาช่อนเค็มแห้งเพื่อการส่งออก
15 การผลิตสารต้านอนุมูลอิสระของเชื้อรา Monascus purpureus TISTR 3080 จากปลายข้าว
16 ผลของการทดแทนโซเดียมคลอไรด์ด้วยโปแตสเซียมคลอไรด์และแคลเซียมคลอไรด์ในผลิตภัณฑ์ปลาส้ม :
ปี พ.ศ. 2553
17 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาน้ำจืดชุบแป้งและขนมปังแช่เยือกแข็ง
ปี พ.ศ. 2552
18 การพัฒนาผลิตภัณฑ์พุดดิ้งข้าวกล้องเสริมโปรไบโอติก
19 การเปลี่ยนแปลงทางเคมี กายภาพและจุลชีววิทยาของปลาช่อนแดดเดียว ระหว่างกระบวนการผลิตและการเก็บรักษา
ปี พ.ศ. 2551
20 การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารที่เป็นเอกลักษณ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนล่างในประเทศไทย
21 การพัฒนากระบวนการผลิตและการยืดอายุการเก็บรักษาปลาส้มด้วยไมโครเวฟ
22 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปเพื่อสุขภาพเชิงพาณิชย์เพื่อจำหน่ายใน Aggie Conner
23 การพัฒนากระบวนการผลิตและการยืดอายุการเก็บรักษาปลาส้มด้วยไมโครเวฟ
ปี พ.ศ. 2550
24 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มและอาหารชนิดใหม่จากหม่อน
25 การประเมินศักยภาพการจัดการกระบวนการผลิต และคุณภาพของกล้วยตากที่ผลิตในจังหวัดพิษณุโลก
26 ฐานข้อมูลศักยภาพและความพร้อมของวิสาหกิจชุมชนในการผลิตวัตถุดิบ อาหารและเครื่องดื่มจากผลผลิตทางการเกษตรในจังหวัดตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตกในประเทศไทย [ตาก-เพชรบูรณ์]
ปี พ.ศ. 2549
27 การยืดดอายุการเก็บรักษาข้าโพดฝักอ่อนตัดแต่งโดยการใช้สารเคลือบที่รับประทานได้
28 การศึกษาสารเคมีทดแทน SO2 เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาลำไยหลังการเก็บเกี่ยว
ปี พ.ศ. 2548
29 การพัฒนาคุณภาพและกระบวนการผลิตพริกดอง
30 ฐานข้อมูลศักยภาพและความพร้อมของวิสาหกิจชุมชนในการผลิตวัตถุดิบ อาหารและเครื่องดื่มจากผลผลิตทางการเกษตรในจังหวัดตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตกในประเทศไทย (ตาก-เพชรบูรณ์)
31 คุณภาพทางจุลชีววิทยาของผลไม้สดตัดแต่งในเขตเทศบาลเมืองพิษณุโลกและมหาวิทยาลัยนเรศวร
32 การพัฒนาคุณภาพและกระบวนการผลิตพริกดอง
ปี พ.ศ. 2546
33 การศึกษาการประมวลสถานภาพของมะตูมในปัจจุบัน
34 การพัฒน่าผลิตภัณฑ์กล้วยไข่อัดเม็ด
ปี พ.ศ. 2545
35 การศึกษาสารเคมีทดแทน SO2 เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาลำไยหลังการเก็บเกี่ยว
36 การศึกษาการประมวลสถานภาพของมะตูมในปัจจุบัน
ปี พ.ศ. 2538
37 ประสิทธิภาพของกระเทียมและกานพลูในการยับยั้งการเจริญของ Salmonella typhimurium และ Staphy lococcus aureus ในไก่สดแช่เย็น