ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธีรพงษ์ ประทุมศิริ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2549
1 โครงการเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและภาคเอกชนทางด้านการวิจัยและพัฒนา ปีที่ 4 : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2545
2 การสร้างสายอากาศยากิลู้ปขนาดเล็ก ย่านยูเอชเอฟ สำหรับสถานีโทรทัศน์ไอทีวี
ปี พ.ศ. 2543
3 การสร้างสายอากาศยากิลู้ปขนาดเล็กย่านยูเอชเอฟ สำหรับสถานีโทรทัศน์ ไอทีวี
ปี พ.ศ. 2540
4 การส่งประกายแสงจากผลึกโซเดียมไอโอไดด์ (แทลเลียม) ผ่านเส้นใยแสง
5 การสร้างสายอากาศยากิย่านเคเบิ้ลทีวี
6 การสร้างจานสายอากาศพาราโบล่าแบบตะแกรงที่ /16 และ /8
7 การส่งประกายแสงจากผลึกโซเดียมไอโอไดด์ (แทลเลียม)ผ่านเส้นใยแสง
ปี พ.ศ. 2536
8 การสร้างจานสายอากาศพาราโบล่าแบบตะแกรงที่ /16 และ /8
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
9 การสร้างสายอากาศยากิย่านเคเบิ้ลทีวี