ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธีรชัย หายทุกข์
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 2
3 2554 1
4 2553 2
5 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ผลของเครือข่ายผลิตลูกไก่พื้นเมืองในชุมชนต่อการพัฒนาการเลี้ยงไก่พื้นเมืองในเกษตรกรรายย่อยของอำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2555
2 ความยืนหยัดของการปลูกผักอินทรีย์: กรณีศึกษาการปลูกผักอินทรีย์ของบ้านซำสูง
3 ความยืนหยัดของการปลูกผักอินทรีย์: กรณีศึกษาการปลูกผักอินทรีย์ของบ้านซำสูง
ปี พ.ศ. 2554
4 กลุ่มวิจัยโคเนื้อ
ปี พ.ศ. 2553
5 ประสิทธิภาพของการผลิตกับการหมุนเวียนของแร่ธาตุไนโตรเจนในระบบผสมผสานระหว่างการเลี้ยงไก่ไข่ แหนเป็ดและสะระแหน่
6 ประสิทธิภาพของการผลิตกับการหมุนเวียนของแร่ธาตุไนโตรเจนในระบบผสมผสานระหว่างการเลี้ยงไก่ไข่ แหนเป็ดและสะระแหน่