ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธิดา ธนารักษ์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2550
1 ตำรับขนมข้าวๆเชิงพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2547
2 การพัฒนากระบวนการผลิตผลไม้อบแห้งตามฤดูกาล ด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2540
3 การพัฒนากระบวนการผลิตผลไม้อบแห้งตามฤดูกาล ด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2539
4 การพัฒนาเครื่องอบแห้งผลไม้ขนาดอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2536
5 การแปรรูปมะม่วงแช่อิ่มอบแห้งเพื่อการผลิตในระดับ อุตสาหกรรม
6 การศึกษากระบวนการมะขามแช่อิ่มเพื่อใช้ในการอบแห้ง ระดับอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2533
7 การแปรรูปมะม่วงแช่อิ่มอบแห้งเพื่อการผลิตในระดับ อุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2532
8 การพัฒนาเครื่องอบแห้งผลไม้ขนาดอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2525
9 ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะโภชนาการของนักเรียนประถมศึกษา อำเภอท่าปลา และอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
10 การศึกษากระบวนการมะขามแช่อิ่มเพื่อใช้ในการอบแห้ง ระดับอุตสาหกรรม