ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธานี นงนุช
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 3
2 2551 5
3 2550 4
4 2543 2
5 2542 1
6 2528 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 การวิจัยและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน : เส้นทางการท่องเที่ยวอุบลราชธานี-วิงห์-ฮานอย
2 การวิจัยและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน : เส้นทางการท่องเที่ยวอุบลราชธานี-สะหวันนะเขต-ดานัง
3 การวิจัยและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน : เส้นทางการท่องเที่ยวอุบลราชธานี-พนมเปญ-โฮจิมินห์
ปี พ.ศ. 2551
4 การวิจัย และพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
5 การวิจัยและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน : เส้นทางการท่องเที่ยวอุบลราชธานี - สะหวันนะเขต - ดานัง
6 การวิจัย และพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน : เส้นทางการท่องเที่ยวอุบลราชธานี - พนมเปญ - โฮจิมินท์ ภายใต้แผนงานวิจัย การวิจัยและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
7 แผนการวิจัยและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
8 แผนการวิจัยและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
ปี พ.ศ. 2550
9 การวิจัย และพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
10 การวิจัยและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน : เส้นทางการท่องเที่ยวอุบลราชธานี - สะหวันนะเขต - ดานัง
11 การวิจัย และพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน : เส้นทางการท่องเที่ยวอุบลราชธานี - พนมเปญ - โฮจิมินท์ ภายใต้แผนงานวิจัย การวิจัยและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
12 การวิจัยและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวระหว่างประเทศไทย กับประเทศเพื่อนบ้าน เส้นทางการท่องเที่ยวอุบลราชธานี-แขวงจำปาสัก
ปี พ.ศ. 2543
13 การประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานทางวิชาการ สำหรับสถาบันราชภัฏอุบลราชธานี
14 การประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานทางวิชาการ สำหรับสถาบันราชภัฏอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2542
15 ปัญหาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และแนวทางการพัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของสถาบันราชภัฏอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2528
16 สถานภาพทางการศึกษาของหมู่บ้านหัวดูน จังหวัดอุบลราชธานี : การศึกษาเฉพาะกรณี