ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธาดา สุทธิธรรม
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 ออกแบบก่อสร้างอาคารสำนักงานใหม่และจัดภูมิทัศน์ของเทศบาลตำบลนาอ้อ จังหวัดเลย
2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาค้าวและปลาในครอบครัวเดียวกันเพื่อเป็นสัตว์เศรษฐกิจของประเทศ
3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาค้าวและปลาในครอบครัวเดียวกันเพื่อเป็นสัตว์เศรษฐกิจของประเทศ
4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาค้าว และปลาในครอบครัวเดียวกันเพื่อเป็นสัตว์เศรษฐกิจของประเทศ
ปี พ.ศ. 2551
5 ออกแบบคำนวณโครงสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลสิงห์บุรี พร้อมโรงจอดรถดับเพลิง
6 ออกแบบซ่อมบูรณะอุโบสถเก่า วัดบ้านสำราญ ตำบลศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น
7 การออกแบบและจัดทำต้นแบบเตาเผาเซรามิคอุณหภูมิสูงขนาดเล็กชนิดประหยัดพลังงาน รุ่น Arch-KKU1
8 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาค้าวและปลาในครอบครัวเดียวกันเพื่อเป็นสัตว์เศรษฐกิจของประเทศ
9 โครงข่ายการท่องเที่ยวเมืองสกลนครและพื้นที่รอบหนองหาร
10 โครงข่ายการท่องเที่ยวเมืองสกลนครและพื้นที่รอบหนองหาร
ปี พ.ศ. 2550
11 การบูรณาการกระบวนการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาความยากจน
ปี พ.ศ. 2549
12 โครงข่ายการท่องเที่ยวเมืองสกลนครและพื้นที่รอบหนองหาร
13 ระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและวัฒนธรรมในพื้นที่รอบเขาพนมรุ้ง
ปี พ.ศ. 2548
14 การพัฒนการท่องเที่ยวแหล่งทรัพยากรทางวัฒนธรรมตามเส้นทางลำแม่น้ำมูล
15 การพัฒนาการท่องเที่ยวแหล่งทรัพยากรทางวัฒนธรรมตามเส้นทางลำแม่น้ำมูล
16 การพัฒนาการท่องเที่ยวแหล่งทรัพยากรทางวัฒนธรรมตามเส้นทางลำแม่น้ำมูล
17 การพัฒนการท่องเที่ยวแหล่งทรัพยากรทางวัฒนธรรมตามเส้นทางลำแม่น้ำมูล
ปี พ.ศ. 2547
18 การพัฒนาการท่องเที่ยว แหล่งทรัพยากรทางวัฒนธรรมตามเส้นทางลำแม่น้ำมูล
19 รูปแบบของที่ระลึกที่อาจพัฒนาขึ้น เพื่อการท่องเที่ยวตามลำแม่น้ำมูล
ปี พ.ศ. 2545
20 การพัฒนการท่องเที่ยวแหล่งทรัพยากรทางวัฒนธรรมตามเส้นทางลำแม่น้ำมูล
ปี พ.ศ. 2534
21 การศึกษาและสำรวจลักษณะและรูปแบบอาคารศาสนา ในภาคอีสาน (เฉพาะจังหวัดกาฬสินธุ์)