ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธันยมัย เจียรกุล
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 3
2 2553 2
3 2552 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 พฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าหัตถกรรมไม้ไผ่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2 การพัฒนางานหัตถกรรมไม้ไผ่ในภาคอีสาน
3 พฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าหัตถกรรมไม้ไผ่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2553
4 ทัศนคติในการสร้างกลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management: CRM) เพื่อเสริมสร้างการแข่งขันของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5 ทัศนคติในการสร้างกลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management: CRM) เพื่อเสริมสร้างการแข่งขันของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2552
6 ทัศนคติในการสร้างกลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management : CRM) เพื่อเสริมสร้างการแข่งขันของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
7 ความต้องการของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่