ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธันยภัทร วณิชชานนท์
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ธันยภัทร วณิชชานันท์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มัทนา จองกา 3
2 วีรยุทธ ประพันธ์พจน์ 3
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2548 1
2 1086 1
3 543 3