ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธัญดา สุทธิธรรม
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- ธัญดา สุทธิธรรม,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 2
2 2552 2
3 2551 1
4 2550 1
5 2549 1
6 2548 1
7 2547 2
8 2546 1
9 543 11
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การประเมินกิจกรรมทางกาย การควบคุมการทำงานของหัวใจด้วยประสาทอัตโนมัติ สมรรถภาพปอดและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจในวัยรุ่นอ้วน
2 ผลของลูกสำรองต่อการลดไขมันหน้าท้องและน้ำหนักตัวในคนไทยที่มีภาวะอ้วน
ปี พ.ศ. 2552
3 ผลของสำรองต่อการลดไขมันหน้าท้อง และน้ำหนักตัวในคนไทยอ้วน
4 ผลของบัวบกและมังคุดต่อกระบวนการหายของแผลในหนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดเบาหวาน
ปี พ.ศ. 2551
5 ผลของสำรองต่อการลดไขมันหน้าท้อง และน้ำหนักตัวในคนไทยอ้วน
ปี พ.ศ. 2550
6 การประเมินกิจกรรมทางกาย การควบคุมการทำงานของหัวใจด้วยประสาทอัตโนวัติ สมรรถภาพปอดและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจในวัยรุ่นอ้วน
ปี พ.ศ. 2549
7 การศึกษารูปแบบการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ปี พ.ศ. 2548
8 การศึกษารูปแบบการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ปี พ.ศ. 2547
9 ฤทธิ์ยของบอระเพ็ดพุงช้างและแฮ่มในการลดน้ำตาลในเลือดของหนูเบาหวาน
10 ฤทธิ์ยของบอระเพ็ดพุงช้างและแฮ่มในการลดน้ำตาลในเลือดของหนูเบาหวาน
ปี พ.ศ. 2546
11 ฤทธิ์ยของบอระเพ็ดพุงช้างและแฮ่มในการลดน้ำตาลในเลือดของหนูเบาหวาน
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
12 สมรรถภาพทางกายและความทนทานของหัวใจและปอดเลือดภายหลังการฝึกออกกำลังกายแบบแอโรบิคในคนไทยที่ออกกำลังกายไม่เพียงพอ
13 ผลของลูกสำรองต่อการลดไขมันหน้าท้องและน้ำหนักตัวในคนไทยที่มีภาวะอ้วน