ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธวัฒน์ชัย เทพนวล
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ระบบการทำความเย็นแบบดูดกลืนโดยใช้แก๊สชีวภาพเป็นแหล่งพลังงาน
ปี พ.ศ. 2557
2 การวิเคระห์การใช้พลังงานสำหรับผลิตข้าวสังหยด
ปี พ.ศ. 2556
3 ผลของการสร้างกระบวนการเรียนรู้ต่อการพัฒนาการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบล
ปี พ.ศ. 2555
4 ผลการเพิ่มขีดความสามารถของครูพี่เลี้ยงในงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของศูนย์เด็กเล็ก อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
5 การผลิตอิฐมวลเบาจากเปลือกมังคุด
ปี พ.ศ. 2554
6 การบำบัดมลพิษจากการย้อมสีกระจูดและภูมิปัญญาการแปรรูปเศษกระจูดเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาวะ
7 ศักยภาพพลังงานน้ำเพื่อการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำของจังหวัดพัทลุง
ปี พ.ศ. 2553
8 การออกแบบและสร้างระบบพลาสมาดิสชาร์จที่ความดันบรรยากาศ เพื่อการประยุกต์ใช้งานด้านสิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2552
9 การผลิตอิฐดินซีเมนต์จากผงเปลือกมังคุด
ปี พ.ศ. 2550
10 การสร้างเครื่องมือปฏิบัติการเพื่อศึกษากฎการแผ่รังสีของสเตฟาน-โบลต์ซมันน์
ปี พ.ศ. 2541
11 เครื่องกำเนิดโอโซนโดยพลาสมาที่ความดันบรรยากาศ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
12 การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการรับสัมผัสโลหะหนักในพนักงานโรงพิมพ์
13 การออกแบบและสร้างระบบพลาสมาดิสชาร์จที่ความดันบรรยากาศ เพื่อการประยุกต์ใช้งานด้านสิ่งแวดล้อม