ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธวัชชัย เหล่าศิริหงษ์ทอง
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ธวัชชัย เหล่าศิริหงษ์ทอง,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 ปัญหาความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟ ประเภทป้ายจราจรไม่มีระบบป้องกัน
2 แนวทางการแก้ปัญหาจราจรติดขัดในแหล่งท่องเที่ยว:กรณีศึกษา ถนนเลียบชายหาดพัทยา
ปี พ.ศ. 2551
3 การศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาการระบายรถออกและเข้ากรุงเทพมหานครในช่วงเทศกาลอย่างยั่งยืน [49]
ปี พ.ศ. 2550
4 การศึกษาแนวทางการดำเนินการด้านโลจิสติกส์ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
5 การศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาการระบายรถออกและเข้ากรุงเทพมหานครในช่วงเทศกาลอย่างยั่งยืน
6 การศึกษาเพื่อพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยด้านจราจรของสถาบันอุดมศึกษา
ปี พ.ศ. 2534
7 การพยากรณ์ความต้องการเดินทางโดยวิธี "ดิสแอ็กกรีเกต" สำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
8 การพยากรณ์ความต้องการเดินทาง โดยวิธี "ดิสแอ๊กกรีเกต" สำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล