ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธรรมนูญ โปรดปราน
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2560 1
3 2559 3
4 2557 4
5 2556 7
6 2555 7
7 2554 2
8 2553 4
9 2552 12
10 2551 4
11 2550 6
12 2549 5
13 2548 3
14 2547 2
15 543 48
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การใช้ประโยชน์หัวกุ้งขาวแวนนาไมด์เพื่อการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มอย่างครบวงจร
ปี พ.ศ. 2560
2 ผลของเจลาตินไฮโดรไลเสตต่อสมบัติเคมี-กายภาพ สมบัติเชิงหน้าที่ และลักษณะเฉพาะของฟิล์มโปรตีนไมโอไฟบริลจากปลา
ปี พ.ศ. 2559
3 การสกัดและศึกษาคุณลักษณะของสารสกัดจากสาหร่ายทะเลและการใช้เพื่อปรับปรุงสมบัติของฟิล์มเจลาตินจากหนังปลา
4 ผลของอิมัลซิไฟเออร์ สภาวะการผสม และสารเติมแต่งบางชนิดต่อสมบัติและความคงตัวของฟิล์มอิมัลชันจากโปรตีนซูริมิที่เติมน้ำมันปาล์ม
5 สมบัติและการใช้ฟิล์มชีวภาพนาโนคอมพอสิทระหว่างเจลาตินและนาโนเคลย์
ปี พ.ศ. 2557
6 ผลของอิมัลซิไฟเออร์ สภาวะการผสม และสารเติมแต่งบางชนิดต่อสมบัติและความคงตัวของฟิล์มอิมัลชันจากโปรตีนซูริมิที่เติมน้ำมันปาล์ม
7 การสกัดและศึกษาคุณลักษณะของสารสกัดจากสาหร่ายทะเลและการใช้เพื่อปรับปรุงสมบัติของฟิล์มเจลาตินจากหนังปลา
8 การสกัดและศึกษาลักษณะของเจลาตินจากหนังหมึกกระดองและการเพิ่มความแข็งแรงเจลด้วยสารสกัดจากไม้เคี่ยมและเปลือกไม้มะม่วงหิมพานต์
9 สมบัติและการประยุกต์ใช้ฟิล์มชีวภาพนาโนคอมพอสิทจากเจลาตินและนาโนเคลย์
ปี พ.ศ. 2556
10 การศึกษาคุณสมบัติการปิดผนึกฟิล์มเจลาติน
11 การศึกษาเปรียบเทียบสภาวะการขึ้นรูปและสมบัติแคปซูลชนิดแข็งที่ผลิตจากเจลาตินจากวัว เจลาตินจากปลา และคาร์ราจีแนน
12 ผลของสารเชื่อมขวางบางชนิดต่อสมบัติของฟิล์มผสมระหว่างเจลาตินจากปลาและพอลิไวนิลแอลกอฮอล์
13 ศึกษาการเตรียม สมบัติ การปรับปรุงสมบัติ และความคงตัวของฟิล์มเจลาตินจากหนังปลา
14 ผลของสภาวะการสกัดต่อคุณลักษณะและสมบัติเชิงหน้าที่ของเจลาตินจากหนังปลาวัว
15 ศึกษาการเตรียม สมบัติ การปรับปรุงสมบัติ และความคงตัวของฟิล์มเจลาตินจากหนังปลา
16 ผลของสภาวะการสกัดต่อคุณลักษณะและสมบัติเชิงหน้าที่ของเจลาตินจากหนังปลาวัว
ปี พ.ศ. 2555
17 ผลของสภาวะเรซินต่อความสามารถในการขึ้นรูปฟิล์มและสมบัติของฟิล์มเจลาตินที่ขึ้นรูปด้วยเทคนิคการอัดเบ้าร้อน
18 การลดการสูญเสียการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกในกระบวนการสลิต
19 ผลของไฮโดรคอลลอยด์และสารยับยั้งจุลินทรีย์บางชนิดต่อสมบัติของฟิล์มเจลาติน
20 การลดการสูญเสียการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกในกระบวนการสลิต
21 ผลของสภาวะเรซินต่อความสามารถในการขึ้นรูปฟิล์มและสมบัติของฟิล์มเจลาตินที่ขึ้นรูปด้วยเทคนิคการอัดเบ้าร้อน
22 ผลของไฮโดรคอลลอยด์และสารยับยั้งจุลินทรีย์บางชนิดต่อสมบัติของฟิล์มเจลาติน
23 ผลของวิธีการเตรียมฟิล์มต่อลักษณะโครงสร้างในสถานะของแข็งและสมบัติของฟิล์มเคิร์ดแลน
ปี พ.ศ. 2554
24 การปรับปรุงสมบัติของฟิล์มเจลาตินด้วยยางธรรมชาติติอิพอกไซด์
25 การเตรียมและสมบัติของฟิล์มผสมระหว่างเจลาตินและพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ที่ขึ้นรูปด้วยเทคนิคการอัดเบ้าร้อน
ปี พ.ศ. 2553
26 การศึกษาสมบัติการเกิดฟิล์มและการปรับปรุงสมบัติของฟิล์มเจลาตินจากหนังปลาหมึกกระดอง
27 Extraction and characterisation of pepsin-solubilised collagens from the skin of bigeye snapper (Priacanthus tayenus and Priacanthus macracanthus)
28 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์กุ้งชุบแป้งทอดพร้อมบริโภคที่ลดการดูดซับไขมันเพื่อการส่งออก
29 การใช้สารประกอบฟีนอลเป็นตัวเชื่อมประสานโปรตีนในแผ่นฟิล์มโปรตีนไมโอไฟบริลจากกล้ามเนื้อปลา
ปี พ.ศ. 2552
30 ผลของอุณหภูมิการทำแห้งต่อสมบัติของฟิล์มโปรตีนไมโอไฟบริลจากกล้ามเนื้อปลาและฟิล์มเจลาติน
31 ผลของพอแลกติกแอซิคและอีโคเฟล็กซ์ต่อสมบัติของฟิล์มสามชั้นจากเจลาติน
32 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์กุ้งชุบแป้งทอดพร้อมบริโภคที่ลดการดูดซับไขมันเพื่อการส่งออก
33 ผลของสภาวะการสกัดเจลาตินและการเติมสารสกัดกานพลูต่อสมบัติบางประการของฟิล์มเจลาตินจากหนังปลาตาหวานส่วนผสม
34 การศึกษาลักษณะเฉพาะและสมบัติของพอลิเมอร์ผสมย่อยสลายได้ระหว่างโปรตีนไมโอไฟบริลจากกล้ามเนื้อปลาและพอลิไวนิลอัลกอฮอล์
35 ผลของยางธรรมชาติอิพอกไซด์ต่อสมบัติของพอลิไวนิลอัลกอฮอล์
36 การศึกษาเปรียบเทียบสมบัติบางประการของฟิล์มโปรตีนไมโอไฟบริลจากกล้ามเนื้อสัตว์ต่างๆ
37 การศึกษาสมบัติของฟิล์มเจลาตินชนิดต่าง ๆ และผลของพอลิไวนิลอัลกอฮอล์ต่อสมบัติของฟิล์มเจลาติน
38 การเตรียมและสมบัติของฟิล์มผสมและฟิล์มหลายชั้นจากเจลาตินและพอลิแลกติกแอซิค
39 ผลของอุณหภูมิการทำแห้งต่อสมบัติของฟิล์มโปรตีนไมโอไฟบริลจากกล้ามเนื้อปลาและฟิล์มเจลาติน
40 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์กุ้งชุบแป้งทอดพร้อมบริโภค ที่ลดการดูดซับไขมันเพื่อการส่งออก
41 การใช้สารประกอบฟีนอลเป็นตัวเชื่อมประสานโปรตีนในแผ่นฟิล์มโปรตีนไมโอไฟบริลจากกล้ามเนื้อปลา
ปี พ.ศ. 2551
42 ผลของยางธรรมชาติอิพอกไซด์ต่อสมบัติของพอลิไวนิลอัลกอฮอล์
43 การศึกษาสมบัติของฟิล์มเจลาตินชนิดต่าง ๆ และผลของพอลิไวนิลอัลกอฮอล์ต่อสมบัติของฟิล์มเจลาติน
44 การศึกษาเปรียบเทียบสมบัติบางประการของฟิล์มโปรตีนไมโอไฟบริลจากกล้ามเนื้อสัตว์ต่างๆ
45 ผลของสภาวะการสกัดเจลาตินและการเติมสารสกัดกานพลูต่อสมบัติบางประการของฟิล์มเจลาตินจากหนังปลาตาหวาน
ปี พ.ศ. 2550
46 การใช้สารประกอบฟีนอลเป็นตัวเชื่อมประสานโปรตีนในแผ่นฟิล์มโปรตีนไมโอไฟบริล จากกล้ามเนื้อปลา
47 การศึกษาลักษณะเฉพาะและสมบัติของพอลิเมอร์ผสมย่อยสลายได้ระหว่างโปรตีนไมโอไฟบริลจากกล้ามเนื้อปลาและพอลิไวนิลอัลกอฮอล์
48 ผลของวิธีการเตรียมฟิล์มต่อลักษณะโครงสร้างในสถานะของแข็ง และสมบัติของฟิล์มเคิร์ดแลน
49 การศึกษาการใช้เปลือกหอยแครงเป็นสารเสริมแรงในยางธรรมชาติ
50 การใช้สารประกอบฟีนอลเป็นตัวเชื่อมประสานโปรตีนในแผ่นฟิล์มโปรตีนไมโอไฟบริลจากกล้ามเนื้อปลา
51 ปัจจัยภายในที่มีผลต่อคุณสมบัติของฟิล์มโปรตีนจากกล้ามเนื้อปลาทูแขกและการปรับปรุงคุณสมบัติการป้องกันการซึมผ่านไอน้ำ
ปี พ.ศ. 2549
52 การศึกษาเบื้องต้นถึงคุณสมบัติของฟิล์มจากเคอร์ดแลน
53 ผลของสารสกัดพอลิฟีนอลจากพืชต่อการเชื่อมประสานโปรตีนและคุณสมบัติของฟิล์มโปรตีนไมโอไพบริลจากกล้ามเนื้อปลา
54 การศึกษาสมบัติเบื้องต้นของพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิไวนิลอัลกอฮอล์และยางธรรมชาติอิพอกไซด์
55 ผลของอิมัลซิไฟเออร์และเทคนิคการทำให้เกิดอิมัลชันต่อสมบัติของฟิล์มโปรตีนจากซูริมิที่มีการเติมน้ำมัน
56 การศึกษาเบื้องต้นสมบัติของพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิไวนิลอัลกอฮอล์และยางธรรมชาติอิพอกไซด์
ปี พ.ศ. 2548
57 ผลของระดับการย่อยสลายและการเติม PVOH ต่อคุณสมบัติของฟิล์มโปรตีนไมโอไพบริลจากกล้ามเนื้อปลา
58 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กุ้งเบอร์เกอร์ชุบแป้งพร้อมบริโภคที่ลดการดูดซับไขมันเพื่อการส่งออก
59 ปัจจัยภายในที่มีผลต่อคุณสมบัติของฟิล์มโปรตีนจากกล้ามเนื้อปลาทูแขกและการปรับปรุงคุณสมบัติการป้องกันการซึมผ่านไอน้ำ
ปี พ.ศ. 2547
60 คอมพอสิตชีวภาพจากยางธรรมชาติผสมเส้นใยธรรมชาติ
61 ผลของลิปิดและตัวเชื่อมประสานโปรตีนต่อคุณสมบัติของฟิล์มจากซูริมิ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
62 การศึกษาคุณสมบัติการปิดผนึกฟิล์มเจลาติน
63 ผลของสารเชื่อมขวางบางชนิดต่อสมบัติของฟิล์มผสมระหว่างเจลาตินจากปลาและพอลิไวนิลแอลกอฮอล์
64 การศึกษาเปรียบเทียบสภาวะการขึ้นรูปและสมบัติแคปซูลชนิดแข็งที่ผลิตจากเจลาตินจากวัว เจลาตินจากปลา และคาร์ราจีแนน