ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์สารสำคัญจากปะการังและดอกไม้ทะเล
ปี พ.ศ. 2556
2 โครงการจัดทำสถานีชี้วัดความเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศทางทะเลและการใช้ประโยชน์จากการประมงพื้นบ้าน จังหวัดชุมพร
3 โครงการศึกษาวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์จากบ้านใหม่ใต้ทะเล (ปะการังเทียม) ปี 2555
4 โครงการศึกษาและพัฒนาการนำเรือรบหลวงมาใช้เพื่อจัดทำแหล่งท่องเที่ยวใต้ทะเล จังหวัดชุมพรและจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปี พ.ศ. 2555
5 โครงการศึกษาและจัดทำสื่อธรรมชาติใต้ทะเล บริเวณแหล่งท่องเที่ยวดำน้ำที่สำคัญหมู่เกาะล้านและพื้นที่ใกล้เคียง
6 โครงการอนุวัติกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ปี พ.ศ. 2554
7 วิธีการย้ายปลูกปะการังเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ปี พ.ศ. 2552
8 ความสำคัญของแร่ธาตุหลัก 5 ชนิด (Na, K, Ca, Mg และ C1) สำหรับการอนุบาลกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii de Man)
ปี พ.ศ. 2550
9 โครงการสื่อความรู้ด้านอาหารหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตในแนวปะการังและพื้นที่ใกล้เคียงทะเล อันดามัน
10 โครงการสื่อความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตในแนวปะการังและพื้นที่ใกล้เคียงทะเลอันดามัน
ปี พ.ศ. 2549
11 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการเฝ้าระวังระบบนิเวศในแนวปะการังบริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา
ปี พ.ศ. 2548
12 การสำรวจความหลากหลายของปะการัง ปลา กุ้ง และปู บริเวณหมู่เกาะช้าง
ปี พ.ศ. 2534
13 การใช้ข้อมูลระยะไกลศึกษาการกระจายองค์ประกอบแนวปะการังบริเวณกลุ่มเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี