ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธนิต สวัสดิ์เสวี
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- ธนิต สวัสดิ์เสวี,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลจากสบู่ดำ
ปี พ.ศ. 2554
2 การพัฒนาไฮโดรไซโคลนสำหรับแยกน้ำมันและน้ำ
3 Adsorption and Ozonation Kinetic Model for Phenolic Wastewater Treatment
ปี พ.ศ. 2553
4 การศึกษาการผลิตแท่งเชื้อเพลิงชีวมวลจากลำต้นสบู่ดำ
ปี พ.ศ. 2552
5 การบำบัดฟอร์มัลดีไฮด์โดยใช้ไทเทเนียมไดออกไซด์เคลือบบนแผ่นคาร์บอนฟิลเตอร์ร่วมกับการสร้างหมอกน้ำค้าง
6 การผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลจากสบู่ดำ
7 การศึกษาการถ่ายเทมวลสารและการถ่ายเทความร้อนในสเปาเต็ดเบดโดยใช้ ดีอีเอ็ม
8 การแยกน้ำมันและน้ำโดยใช้ไฮโดรไซโคลน
ปี พ.ศ. 2551
9 เทคโนโลยีการอบแห้งขั้นสูงสำหรับอาหารและวัสดุชีวภาพ [50]
10 การศึกษาการถ่ายเทมวลสารและการถ่ายเทความร้อนในสเปาเต็ดเบดโดยใช้ดีอีเอ็ม
11 ระบบระบายอากาศในที่จอดรถชั้นใต้ดิน
ปี พ.ศ. 2550
12 เทคโนโลยีการอบแห้งขั้นสูงสำหรับอาหารและวัสดุชีวภาพ [50]
13 การศึกษาการถ่ายเทมวลสารและการถ่ายเทความร้อนในสเปาเต็ดเบดโดยใช้ดีอีเอ็ม
14 การศึกษาอากาศพลศาสตร์และการถ่ายเทความร้อนภายในสเปาเต็ดเบด (ระยะที่ 2)
15 การพัฒนาและทดสอบระบบฉนวนกันความร้อนนอกบ้านแบบสำเร็จรูปสำหรับภูมิอากาศของประเทศไทย (ระยะที่ 2)
ปี พ.ศ. 2547
16 การจำลองอนุภาคแบบดิสครีตของสเปาเต็ดเบดที่มีการถ่ายเทความร้อน
ปี พ.ศ. 2538
17 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับการค้นหาและประมาณค่าสมบัติของแก๊สและของเหลว