ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธนากร วงศ์วัฒนาเสถียร
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2558 2
3 2557 2
4 2556 5
5 2555 7
6 2554 3
7 2553 4
8 2552 1
9 2551 1
10 2549 1
11 2546 1
12 2545 2
13 2544 1
14 543 27
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทน
2 โครงการการศึกษาลักษณะการเผาไหม้ของกากส่าเหล้า (Slop) และการนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในหม้อไอน้ำอย่างเหมาะสม
ปี พ.ศ. 2558
3 การศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพจากน้ำมันยางนาและการทดสอบสมรรถนะกับเครื่องยนต์ดีเซลเบื้องต้น
4 การศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพจากน้ำมันยางนาและการทดสอบสมรรถนะกับเครื่องยนต์ดีเซลเบื้องต้น
ปี พ.ศ. 2557
5 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทน
6 การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มโดยใช้คลื่นอุลตร้าโซนิคแบบหลายคลื่นความถี่ร่วมกับตัวเร่งปฏิกิริยาแบบวิวิธพันธ์
ปี พ.ศ. 2556
7 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทน
8 การศึกษาแท่งเชื้อเพลิงชีวมวลจากกลีเซอรีนและวัสดุทางการเกษตร
9 การผลิตน้ำมันจากเมล็ดสำโรง
10 การศึกษาปัจจัยที่สำคัญในการผลิตแก๊สชีวภาพจากกากมันสัมปะหลัง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
11 การศึกษาปัจจัยที่สำคัญในการผลิตแก๊สชีวภาพจากกากมันสัมปะหลัง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2555
12 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทน
13 การศึกษาสมรรถนะเครื่องยนต์ดีเซลสูบเดียว เมื่อใช้เชื้อเพลิงผสมระหว่างน้ำมันดีเซลและน้ำมันดิบ
14 การผลิตน้ำมันจากเมล็ดสำโรง III
15 การศึกษาแท่งเชื้อเพลิงชีวมวลจากกลีเซอรีนและวัสดุทางการเกษตร III
16 การศึกษาปัจจัยที่สำคัญในการผลิตแก๊สชีวภาพจากกากมันสำปะหลังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
17 การศึกษาปัจจัยที่สำคัญในการผลิตแก๊สชีวภาพจากกากมันสำปะหลังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
18 การศึกษาปัจจัยที่สำคัญในการผลิตแก๊สชีวภาพจากกากมันสำปะหลังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2554
19 การศึกษาแท่งเชื้อเพลิงชีวมวลจากกลีเซอรีนและวัสดุทางการเกษตร II
20 การผลิตน้ำมันจากเมล็ดสำโรง II
21 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทน
ปี พ.ศ. 2553
22 เครื่องผลิตแท่งเชื้อเพลิงจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและกลีเซอลีน
23 การศึกษาแท่งเชื้อเพลิงชีวมวลจากกลีเซอรีนและวัสดุทางการเกษตร
24 การผลิตน้ำมันจากเมล็ดสำโรง
25 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทน
ปี พ.ศ. 2552
26 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทน
ปี พ.ศ. 2551
27 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทน
ปี พ.ศ. 2549
28 เครื่องแช่แข็งผักแบบไครโอจินิกส์ด้วยคาร์บอนไดออกไซด์เหลว
ปี พ.ศ. 2546
29 การศึกษาปัจจัยที่สำคัญในการผลิตแก๊สชีวภาพจากกากมันสัมปะหลัง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2545
30 การศึกษาปัจจัยที่สำคัญในการผลิตแก๊สชีวภาพจากกากมันสำปะหลังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
31 การใช้สารทำความเย็นชนิดใหม่ที่ไม่ทำลายโอโซนในชั้นบรรยากาศ กับเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2544
32 การใช้สารทำความเย็นชนิดใหม่ที่ไม่ทำลายโอโซนในชั้นบรรยากาศ กับเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก ในประเทศไทย