ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธนภร อำนวยกิจ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ 8
2 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 5
3 สุทธิมาลย์ อิงคถาวรวงศ์ 4
4 ดวงแข มณีนวล 3
5 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 3
6 ธีระพล ศรีชนะ 3
7 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 3
8 เสาวรัตน์ เอื้อเพิ่มเกียรติ 2
9 เจษฎี แก้วศรีจันทร์ 2
10 จันทน์ผา ตันธนา 2
11 เฉลิมเกียรติ สงคราม 2
12 จินดาพร ภูริพัฒนาวงษ์ 2
13 วันทนา เหรียญมงคล 1
14 อนุศักดิ์ ศิริคติธรรม 1
15 เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร 1
16 นิธิรา นิมแก้ว 1
17 ขนิษฐา ชิฒเพชร 1
18 โครงการวิจัย NRU 1
19 ฉัตรชัย วัฒนาภิรมย์สกุล 1
20 นิวรณ์รณ อินทรรักษา 1
21 เงินรายได้ของคณะเภสัชศาสตร์ 1
22 นิธิรา ฉิมแก้ว 1
23 เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ 1
24 ตุลย์ ชูสุทธี 1
25 iTAP อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มอ. 1
26 กมลทิพย์ วิวัฒนวงศา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2558 1
3 2557 1
4 2556 2
5 2555 3
6 2554 3
7 2553 2
8 2552 2
9 2551 1
10 2550 2
11 2549 1
12 2548 1
13 543 27
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันสำหรับทำความสะอาดเครื่องสำอางและการสกัด oleosome จากเมล็ดยางพารา
ปี พ.ศ. 2558
2 การพัฒนาสูตรตำรับ 1% คลินด้ามัยซินเจลโดยใช้สารสกัดแตงกวาเป็นส่วนประกอบเพื่อใช้ในการรักษาสิว
ปี พ.ศ. 2557
3 การพัฒนาสบู่ก้อนที่มีส่วนผสมจากสารสกัดสมุนไพร
ปี พ.ศ. 2556
4 ผลของการใช้ Grape seed extract ร่วมในตำรับครีมกันแดด ที่มีต่อค่า Sun Protection Factor (SPF) จากการวัดโดยวิธี in vitro
5 การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์จากสารสกัดกระทุสำหรับใช้รักษาสิว
ปี พ.ศ. 2555
6 ผลของการใช้ Titanium dioxide ร่วมกับ Anisotriazine ที่มีต่อค่า Sun Protection Factor (SPF) จากการวัดโดยวิธี in vitro
7 โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาสูตรตำรับที่เหมาะสมของ Hb Extract ให้อยู่ในรูปแบบ Hb Extract Liposome Cream เพื่อประโยชน์ในทางเครื่องสำอาง
8 ผลของการใช้ Titanium dioxide ร่วมกับ Anisotriazine ที่มีต่อค่า Sun Protection Factor (SPF) จากการวัดโดยวิธี in vitro
ปี พ.ศ. 2554
9 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ POS Hb Extract Liposome Cream
10 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ Paper mulberry liposome for cosmetic products
11 โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาสูตรตำรับที่เหมาะสมของ Hb Extract ให้อยู่ในรูปแบบ Hb Extract Liposome Cream เพื่อประโยชน์ในทางเครื่องสำอาง
ปี พ.ศ. 2553
12 การพัฒนาไลโปโซมไอดีบีโนนร่วมกันกับสารสกัดจากมะขามป้อมเพื่อประยุกต์ใช้ในทางเครื่องสำอาง
13 การพัฒนาแผ่นแปะผิวนิโคตินามายเพื่อใช้ในเครื่องสำอาง
ปี พ.ศ. 2552
14 การพัฒนาโปรลิโปโซมของสารสกัดมะขามป้อมเพื่อใช้ทางเครื่องสำอาง
15 การสังเคราะห์ analog ของโดปามีนโดยใช้โพลิเมอร์ที่มีรอยพิมพ์โมเลกุลของโดปามีนและซีโรโทนิน
ปี พ.ศ. 2551
16 การพัฒนาตำรับลิปสติกที่มีส่วนผสมของไลโปโซมของน้ำมันรำข้าว
ปี พ.ศ. 2550
17 การพัฒนานาโนเทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบนำส่งยาและวิศวกรรมเนื้อเยื่อกระดูก
18 การเตรียมไลโปรโซมของกรดไมโนฟีโนลิกและการศึกษาการซึมผ่านผิวหนังหนูนอกกาย
ปี พ.ศ. 2549
19 ผลของสารเพิ่มการซึมผ่านผิวหนังที่มีต่อยาไมโคฟีโนเลต โมฟีทิล
ปี พ.ศ. 2548
20 การพัฒนาสูตรตำรับคาเฟอีนเจลเพื่อลดอาการบวมรอบดวงตา
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
21 ผลของการใช้ Grape seed extract ร่วมในตำรับครีมกันแดด ที่มีต่อค่า Sun Protection Factor (SPF) จากการวัดโดยวิธี in vitro