ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธนขวัญ บุษบัน
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 2
3 2553 1
4 2552 1
5 2539 3
6 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 ความหลากหลายทางชีวภาพของ แบคทีเรียกรดน้ำส้ม ในป่าเขตอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2554
2 การพิสูจน์เอกลักษณ์ของแบคทีเรียกรดน้ำส้มที่คัดแยกได้จากเกาะลันตาน้อย จังหวัดกระบี่
3 การพิสูจน์เอกลักษณ์ของแบคทีเรียกรดน้ำส้ม ที่คัดแยกได้จากเกาะลันตาน้อย จังหวัดกระบี่ ประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2553
4 ความหลากหลายทางชีวภาพของแบคทีเรียกรดน้ำส้มบริเวณอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาวจังหวัดระนอง
ปี พ.ศ. 2552
5 ความหลากหลายของอะซิติกเอซิดแบคทีเรียที่คัดแยกได้จากดอกไม้ในเกาะลันตาน้อย จ.กระบี่
ปี พ.ศ. 2539
6 การลดแรงตึงผิวของน้ำเลี้ยงเชื้อ Bacillus subtilis 3/38ที่เลี้ยงในภาวะต่าง ๆ
7 การลดแรงตึงผิวของน้ำเลี้ยงเชื้อ Bacillus subtilis 3/38 ที่เลี้ยงในภาวะต่าง ๆ
8 การลดแรงตึงผิวของน้ำเลี้ยงเชื้อ Bacillus subtilis 3/38 ที่เลี้ยงในภาวะต่าง ๆ /