ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธนกร โรจนกร
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- ธนกร โรจนกร,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2558 1
3 2557 3
4 2556 1
5 2555 3
6 2554 4
7 2553 11
8 2552 5
9 2551 4
10 2550 1
11 2549 1
12 2548 1
13 2547 2
14 2544 4
15 2543 2
16 2542 1
17 2541 1
18 2540 1
19 2532 1
20 543 30
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การผลิตเยื่อหุ้มเมล็ดเสาวรสผงแห้งโดยใช้เทคนิคการทำแห้งแบบโฟมแมทและการประยุกต์ใช้ในระบบอาหาร
2 การลดปริมาณไนไตรท์ในไส้กรอกอิมัลชั่นจากปลานิลที่เตรียมจากน้ำมันพืชโอเมก้า 3 สูงโดยใช้เยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าว
ปี พ.ศ. 2558
3 การปรับปรุงคุณภาพของเยื่อฟักข้าวผงแห้งจากการทำแห้งแบบโฟมและการเปลี่ยนคุณภาพระหว่างการเก็บ
ปี พ.ศ. 2557
4 การลดปริมาณไนไตรท์ในไส้กรอกอิมัลชั่นจากปลานิลที่เตรียมจากน้ำมันพืชโอเมก้า 3 สูงโดยใช้เยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าว
5 การผลิตฟักข้าวผงแห้งโดยการทำแห้งแบบโฟมและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร
6 การผลิตฟักข้าวผงแห้งโดยการทำแห้งแบบโฟมและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร
ปี พ.ศ. 2556
7 การผลิตหน่อไม้ไผ่ตงแช่เยือกแข็งเพื่อการส่งออก
ปี พ.ศ. 2555
8 การผลิตฟักข้าวผงแห้งโดยการทำแห้งแบบโฟมและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร
9 การผลิตฟักข้าวผงแห้งโดยการทำแห้งแบบโฟมและการประยุกต์ใช้ใน ผลิตภัณฑ์อาหาร
10 การผลิตหน่อไม้ไผ่ตงแช่เยือกแข็งเพื่อการส่งออก
ปี พ.ศ. 2554
11 การผลิตฟักข้าวผงแห้งโดยการทำแห้งแบบโฟมและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร II
12 การผลิตฟักข้าวผงแห้งโดยการทำแห้งแบบโฟมและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร
13 ผลของการแช่เยือกแข็งหลังดึงน้ำออกด้วยวิธีออสโมซิสต่อลักษณะคุณภาพของลำไยแช่เยือกแข็งในระหว่างการเก็บแบบแช่เยือกแข็ง
14 ผลของความเข้มข้นของเมทิลเซลลูโลสเวลาในการตีปั่นและอุณหภูมิการทำแห้งต่อลักษณะคุณภาพของมะม่วงโชคอนันต์ผงที่ได้จากการทำแห้งแบบโฟม
ปี พ.ศ. 2553
15 การผลิตฟักข้าวผงแห้งโดยการทำแห้งแบบโฟมและการประยุกต์ใช้ใน ผลิตภัณฑ์อาหาร
16 โครงการ ผลของสภาวะการเก็บรักษาวัตถุดิบต่อคุณภาพของเจลเนื้อปลานิลที่ผ่านการทอดและแช่เยือกแข็ง
17 การใช้แก่นตะวันผงและเนื้อมะเขือเทศเข้มข้น สำหรับผลิตไส้กรอกอิมัลชั่นลดไขมันและไนโตรท์ เพื่อเป็นอาหารสุขภาพ
18 การศึกษากราฟของการสูญเสียน้ำ (Desorption Isotherms) และการเปรียบเทียบวิธีการอบแห้งแบบต่าง ๆ ต่อคุณภาพของข้าวเม่าสดอบแห้ง
19 โครงการ ผลของสภาวะการเก็บรักษาวัตถุดิบต่อคุณภาพของเจลเนื้อปลานิลที่ผ่านการทอดและแช่เยือกแข็ง
20 การใช้แก่นตะวันผงและเนื้อมะเขือเทศเข้มข้น สำหรับผลิตไส้กรอกอิมัลชั่นลดไขมันและไนโตรท์ เพื่อเป็นอาหารสุขภาพ
21 ผลของการอบแห้งต่อความสามารถต่อต้านอนุมูลอิสระของข้าวกล้องงอกขาวดอกมะลิ 105 และ กข. 6 (ทุน IRPUS )
22 การใช้แก่นตะวันผงและเนื้อมะเขือเทศเข้มข้นสำหรับผลิตไส้กรอกอิมัลชั่นลดไขมันและไนไตร์เพื่อเป็นอาหารสุขภาพ
23 การใช้แก่นตะวันผงและเนื้อมะเขือเทศเข้มข้นสำหรับผลิตไส้กรอกอิมัลชั่นลดไขมันและไนไตร์เพื่อเป็นอาหารสุขภาพ
24 ผลของสภาวะการเก็บรักษาวัตถุดิบต่อคุณภาพของเจลเนื้อปลานิล ที่ผ่านการทอดและแช่เยือกแข็ง
25 การใช้แก่นตะวันผงและเนื้อมะเขือเทศเข้มข้น สำหรับผลิตไส้กรอกอิมัลชั่นลดไขมันและไนไตรท์เพื่อเป็นอาหารสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2552
26 การพัฒนาแป้งเหลวชุบทอดสำหรับนักเก็ตไก่แช่เยือกแข็ง
27 การศึกษากราฟของการสูญเสียน้ำ(Desorption Isotherms) และการเปรียบเทียบวิธีการอบแห้งแบบต่าง ๆ ต่อคุณภาพของข้าวเม่าสดอบแห้ง
28 การศึกษากราฟของการสูญเสียน้ำ(Desorption Isotherms) และการเปรียบเทียบวิธีการอบแห้งแบบต่าง ๆ ต่อคุณภาพของข้าวเม่าสดอบแห้ง
29 การพัฒนาแป้งเหลวชุบทอดสำหรับนักเก็ตไก่แช่เยือกแข็ง
30 การศึกษากราฟของการสูญเสียน้ำ [Desorption Isotherms] และการเปรียบเทียบ วิธีการอบแห้งแบบต่างๆ ต่อคุณภาพของข้าวเม่าสดอบแห้ง
ปี พ.ศ. 2551
31 การใช้แก่นตะวันผงและเนื้อมะเขือเทศเข้มข้นสำหรับผลิตไส้กรอกอิมัลชั่นลดไขมันและไนไตร์เพื่อเป็นอาหารสุขภาพ
32 การพัฒนาแป้งเหลวชุบทอดสำหรับนักเก็ตไก่แช่เยือกแข็ง
33 การศึกษากราฟของการสูญเสียน้ำ (Desorption Isotherms) และการเปรียบเทียบวิธีการอบแห้งแบบต่าง ๆ ต่อคุณภาพของข้าวเม่าสดอบแห้ง
34 ผลของการทดแทนน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวัน และไนไตรท์บางส่วนด้วยอินูลินผงและเนื้อมะเขือเทศเข้มข้น ต่อลักษณะคุณภาพของไส้กรอกเวียนนา
ปี พ.ศ. 2550
35 การศึกษากราฟของการสูญเสียน้ำ(Desorption Isotherms) และการเปรียบเทียบวิธีการอบแห้งแบบต่าง ๆ ต่อคุณภาพของข้าวเม่าสดอบแห้ง
ปี พ.ศ. 2549
36 การศึกษากราฟของการสูญเสียน้ำ (Desorption Isotherms) และการเปรียบเทียบวิธีการอบแห้งแบบต่างๆ ต่อคุณภาพของข้าวเม่าสดอบแห้ง
ปี พ.ศ. 2548
37 การศึกษาการนำใช้รำข้าวเพื่อเป็นองค์ประกอบในผลิตภัณฑ์ไส้กรอกเปรี้ยวและนักเกต
ปี พ.ศ. 2547
38 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นก๋วยเตี๋ยวใยอาหารสูง
39 การสกัดเพคตินจากส้มมะงั่ว และแนวทางการใช้ประโยชน์ในระบบอาหารเชิงพาณินย์
ปี พ.ศ. 2544
40 การสกัดเพคตินจากส้มมะงั่ว และแนวทางการใช้ประโยชน์ในระบบอาหารเชิงพาณินย์
41 ผลของน้ำมันพืชต่อลักษณะคุณภาพของไส้กรอกอิมัลชั่นจากเนื้อปลาช่อน
42 ผลของลักษณะการเตรียมเนื้อสัตว์และมันสุกรแข็งต่อการเกิดกลิ่นหืนในกุนเชียง
43 การหาสัดส่วนที่เหมาะสมที่สุดของส่วนผสมในการผลิตหมูยอโคเลสเตอรอลต่ำโดยใช้แผนการทดลองแบบการสร้างพื้นผิวตอบสนอง
ปี พ.ศ. 2543
44 ผลของลักษณะการเตรียมเนื้อสัตว์และมันสุกรแข็งต่อการเกิดกลิ่นหืนในกุนเชียง
45 การหาสัดส่วนที่เหมาะสมที่สุดของส่วนผสมในการผลิตหมูยอโคเลสเตอรอลต่ำโดยใช้แผนการทดลองแบบการสร้างพื้นผิวตอบสนอง
ปี พ.ศ. 2542
46 ผลของน้ำมันพืชต่อลักษณะคุณภาพของไส้กรอกอิมัลชั่นจากเนื้อปลาช่อน
ปี พ.ศ. 2541
47 คุณลักษณะคุณภาพของไส้กรอกแฟรงค์เฟอร์เตอร์ที่มีส่วนของโปรตีนจากเมล็ดผักโขมเป็นองค์ประกอบ
ปี พ.ศ. 2540
48 คุณลักษณะคุณภาพของไส้กรอกแฟรงค์เฟอร์เตอร์ที่มีส่วนของโปรตีนจากเมล็ดผักโขมเป็นองค์ประกอบ
ปี พ.ศ. 2532
49 การแปลงเนื้อสัมผัสของโปรตีนถั่วเหลือง โดยวิธีแช่แข็งเพื่อผลิตเนื้อเทียม
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
50 ผลของปริมาณกัมสกัดจากลูกสำรอง เกลือ และฟอสเฟตต่อลักษณะคุณภาพของไส้กรอกเวียนนาลดไขมันที่เก็บถนอมโดยใช้ปัจจัยร่วม
51 กราฟการคายน้ำ พฤติกรรมการอบแห้ง และจลนพลศาสตร์ของการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ปลาบดแผ่นกรอบจากปลาช่อน
52 ผลของการแช่เยือกแข็งหลังดึงน้ำออกด้วยวิธีออสโมซิสต่อลักษณะคุณภาพของลำไยแช่เยือกแข็งในระหว่างการเก็บแบบแช่เยือกแข็ง
53 ผลของความเข้มข้นของเมทิลเซลลูโลส เวลาในการตีปั่น และอุณหภูมิในการทำแห้งต่อลักษณะคุณภาพของมะม่วงโชคอนันต์ผงที่ได้จากการทำแห้งแบบโฟม
54 การลดค่ากิจกรรมของน้ำและความเป็นกรด-ด่าง ร่วมกับการจุ่มสารละลายโพแทสเซียมซอร์เบทและการให้ความร้อนซ้ำหลังการบรรจุเพื่อลดการใช้ไนไตรท์ในไส้กรอกเวียนนา