ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธนกร ลิ้มสุวรรณ
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 สร้างต้นแบบเครื่องป้องกันไฟกระชากแหล่งจ่ายไฟสำหรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
2 สร้างต้นแบบเครื่องควบคุมระดับน้ำหมึกสำหรับเครื่องเติมหมึก
ปี พ.ศ. 2552
3 ระบบติดตามดวงอาทิตย์สำหรับวัดรังสีแสงอาทิตย์
ปี พ.ศ. 2550
4 เครื่องประจุไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ในสภาวะความเข้มแสงต่ำ
5 อุปกรณ์ติดตามดวงอาทิตย์สำหรับวัดพลังงานแสงอาทิตย์ กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
6 อุปกรณ์ติดตามดวงอาทิตย์สำหรับวัดพลังงานแสงอาทิตย์ กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2549
7 เครื่องประจุไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ในสภาวะความเข้มแสงต่ำ
8 กรณีศึกษาการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายสารสนเทศของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2546
9 ส่วนประกอบในการค้นหากฎความเกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลในรูปแบบ XML
10 ส่วนประกอบในการค้นหากฏความเกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลในรูปแบบ XML
11 กรณีศึกษาการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายสารสนเทศของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
12 ส่วนประกอบในการค้นหากฏความเกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลในรูปแบบ XML
13 ส่วนประกอบในการค้นหา กฎความเกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลในรูปแบบ XML
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
14 อุปกรณ์ติดตามดวงอาทิตย์สำหรับวัดพลังงานแสงอาทิตย์ กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี