ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธงชัย โรจน์กังสดาล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2550
1 การกำหนดความต้องการความมั่นคงโดยใช้ไวยากรณ์ของแบบรูปความมั่นคง
2 การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์รหัสผ่านแบบรูปภาพโดยใช้การพิสูจน์ตัวตนแบบคำถามท้าทาย-ตอบสนอง
ปี พ.ศ. 2547
3 การพัฒนาโปรแกรมตรวจสอบความปลอดภัยพื้นฐานสำหรับระบบปฏิบัติการลีนุกซ์เรดแฮต
4 การพัฒนาเครื่องมือเพื่อประเมินความเสี่ยงของเว็บเซิร์ฟเวอร์ โดยใช้ซีวีอีและการร้องขอข้อมูลแบบเอชทีทีพี
ปี พ.ศ. 2546
5 การพัฒนาจาวาแอปเพล็ตเพื่อแสดงภาษามาร์คอัพสำหรับแผนภูมิช่วยคิดและช่วยจำ
ปี พ.ศ. 2539
6 การพัฒนาโปรแกรมใช้ในการอธิบายการทำงานขั้นพื้นฐาน ของระบบปฏิบัติการในส่วนของหน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจำหลักและจานบันทึกข้อมูลโดยใช้ภาษาวิชวลเบสิก
7 การพัฒนาโปรแกรมแสดงผลตัวอักษรไทยระบบเท็กซ์
ปี พ.ศ. 2536
8 การพัฒนาโปรแกรมตรวจสอบความมั่นคงสำหรับยูนิกซ์
9 การพัฒนาโปรแกรมตรวจสอบความมั่นคงสำหรับยูนิกซ์
ปี พ.ศ. 2535
10 การพัฒนาโปรแกรมตรวจสอบความมั่นคงสำหรับยูนิกซ์