ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธงชัย พันธ์เมธาฤทธิ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2549
1 ระบบการวัดสำหรับสมบัติเชิงฟิสิกส์ของวัสดุ
2 สมบัติให้ความร้อน เอ็นทีซี พีทีซีและการเก็บประจุไฟฟ้าของอิเล็กทรอนิกส์เซรามิกส์และการประยุกต์ใช้
ปี พ.ศ. 2546
3 สมบัติให้ความร้อน เอ็นทีซี พีทีซี และการเก็บประจุไฟฟ้าของอิเล็กทรอนิกส์เซรามิกส์และการประยุกต์ใช้
ปี พ.ศ. 2545
4 การศึกษาเซรามิกส์สำหรับแท่งแม่เหล็กถาวร แกนหม้อแปลงไฟฟ้า อุปกรณ์กรองแรงดันความถี่สูงผ่าน อุปกรณ์ไพโรอุปกรณ์ป้องกัน แรงดันเกิน หัววัดอุณหภูมิ และตัวทำค
5 การศึกษาเซรามิกส์ สำหรับแท่งแม่เหล็กถาวร แกนหม้อแปลงไฟฟ้า อุปกรณ์กรองแรงดันไฟฟ้าความถี่สูงผ่าน อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กตริกอุปกรณ์ป้องกันแรงดันเกินหัววัดอุณหภูมิ และตัวทำความร้อน
ปี พ.ศ. 2526
6 ค่าคงที่ของโครงผลึกและช่องว่างแถบพลังงานของโลหะผสมกึ่งตัวนำ AgGaTe2(1-z)Se2z