ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทิพวรรณ ทองสุข
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- ทิพวรรณ์ ธนันไชย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 นวัตกรรมพัฒนาพื้นที่เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและหนุนเสริมนวัตกรรมชุมชนด้านการเกษตรในเขตพื้นที่กึ่งเมืองกึ่งชนบท จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2559
2 การใช้ประโยชน์กากรำข้าวสกัดเย็นเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่า
ปี พ.ศ. 2558
3 การศึกษากลไกการยับยั้งเอนไซม์พอลิฟีนอลออกซิเดสของซิริซินไฮโดรไลเซท
ปี พ.ศ. 2556
4 การศึกษากระบวนการสกัดโปรตีนจากรำสกัดน้ำมัน
5 การพัฒนากระบวนการผลิตและการประยุกต์ใช้สารชะลอการเกิดปฏิกิริยาสีน้ำตาลจากซีรินไฮโดรไลเซท
6 การพัฒนากระบวนการผลิตสารเสริมใยอาหารจากกากมะพร้าวดัดแปรและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร
7 การศึกษาการผลิตกากมะพร้าวดัดแปรเพื่อใช้เป็นสารเสริมใยอาหารในผลิตภัณฑ์อาหาร
ปี พ.ศ. 2555
8 การพัฒนากระบวนการผลิตและการประยุกต์ใช้สารชะลอการเกิดปฏิกิริยาสีน้ำตาลจากซีรินไฮโดรไลเซท
9 นวัตกรรมใหม่ของไฮโดรเจลดูดซับสูงจากแป้งกล้วยสำหรับประยุกต์ใช้ในระบบขนส่งตัวยา
ปี พ.ศ. 2554
10 การศึกษาการผลิตกากมะพร้าวดัดแปรเพื่อใช้เป็นสารเสริมใยอาหารในผลิตภัณฑ์อาหาร
11 การพัฒนากระบวนการผลิตสารเสริมใยอาหารจากกากมะพร้าวดัดแปรและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร
12 สารชลอการเกิดสีน้ำตาลในผักและผลไม้แปรรูปจากโปรตีนสกัดจากรังไหม
ปี พ.ศ. 2553
13 สารชะลอการเกิดสีน้ำตาลในผักและผลไม้แปรรูปจากโปรตีนสกัดจากรังไหม
ปี พ.ศ. 2552
14 สารชลอการเกิดสีน้ำตาลในผักและผลไม้แปรรูปจากโปรตีนสกัดจากรังไหม
ปี พ.ศ. 2551
15 การศึกษาการดัดแปลงโครงสร้างของกากมะพร้าวเพื่อใช้เป็นสารเสริมใยอาหารในผลิตภัณฑ์อาหาร
16 สารชลอการเกิดสีน้ำตาลในผักและผลไม้แปรรูปจากโปรตีนสกัดจากรังไหม
17 โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มประเภทเยลลี่ และกัมจากน้ำตาลโตนด
18 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลไม้แบบแท่ง [Fruit bar] จากมะม่วง เพื่อเป็นอาหารว่างเส้นใยสูงน้ำตาลต่ำ
ปี พ.ศ. 2550
19 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลไม้แบบแท่ง (Fruit Bar) จากมะม่วง เพื่อเป็นอาหารว่างเส้นใยสูงน้ำตาลต่ำ
20 การปรับปรุงเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์ผักผลไม้แปรรูปโดยซิลิคอนและแคลเซียม : กรณีศึกษาในเห็ดแปรรูป
21 การศึกษากระบวนการผลิตและคุณภาพของน้ำสับปะรดพร้อมดื่ม จาก ต.บ้านแยง อ.นครไทย
22 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลไม้แบบแท่ง (Fruit bar) จากมะม่วง เพื่อเป็นอาหารว่างเส้นใยสูงน้ำตาลต่ำ
23 การปรับปรุงเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์ผักผลไม้แปรรูปดดยซิลิคอนและแคลเซียม : กรณีศึกษาในเห็ดแปรรูป
ปี พ.ศ. 2549
24 การพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มประเภทเยลลี่และกัมจากน้ำตาลโตนด
25 โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มประเภทเยลลี่ และกัมจากน้ำตาลโตนด
ปี พ.ศ. 2545
26 การพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากทุเรียนอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2543
27 การพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากทุเรียนอุตรดิตถ์