ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทิพวรรณ ตัณฑวณิช
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 โครงสร้างประชากรสัตว์ทะเลหน้าดินขนาดใหญ่ บริเวณหาดทรายเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
2 ประสิทธิภาพของยาต้านจุลชีพในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Vibrio Spp. ที่ทำให้เกิดโรคใบหอยเป๋าฮื้อไทย ชนิด Haliotis asinina LINNAEUS 1758
3 การศึกษาเปรียบเทียบความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ทะเลหน้าดินและสาหร่ายหน้าดินขนาดเล็กในระบบนิเวศทางทะเลของเกาะแสมสารและเกาะสีชัง ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
ปี พ.ศ. 2552
4 ประสิทธิภาพของยาต้านจุลชีพในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Vibrio spp. ที่ทำให้เกิดโรคในหอยเป๋าฮื้อไทยชนิด Haliotis asinina LINNAEUS 1758
5 ประสิทธิภาพของยาต้านจุลชีพในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Vibrio spp. ที่ทำให้เกิดโรคในหอยเป๋าฮื้อไทยชนิด Haliotis asinina LINNAEUS 1758
ปี พ.ศ. 2551
6 โครงสร้างประชากรสัตว์ทะเลหน้าดินขนาดใหญ่บริเวณหาดทรายเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
7 โครงสร้างประชากรสัตว์ทะเลหน้าดินขนาดใหญ่ บริเวณหาดทรายเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
8 ประสิทธิภาพของยาต้านจุลชีพในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Vibrio Spp. ที่ทำให้เกิดโรคใบหอยเป๋าฮื้อไทย ชนิด Haliotis asinina LINNAEUS 1758