ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทิพรัตน์ หงภัทรคีรี
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การเปลี่ยนแปลงปริมาณฮิสตามีน และประชากรแบคทีเรียที่ผลิตฮิสตามีน ในเนื้อปลาทูน่าในกระบวนการบรรจุกระป๋อง
ปี พ.ศ. 2557
2 ผลของการเก็บรักษาแบบแช่แข็งต่อการเกิดฮิสตามีน และจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดฮิสตามีนในปลาทูน่า
3 ผลของการเก็บรักษาแบบแช่แข็งต่อการเกิดฮิสตามีน และจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดฮิสตามีนในปลาทูน่า
ปี พ.ศ. 2556
4 การเปลี่ยนแปลงปริมาณฮิสตามีน และประชากรแบคทีเรียที่ผลิตฮิสตามีน ในเนื้อปลาทูน่าในกระบวนการบรรจุกระป๋อง
5 การเสริมฤทธิ์ของสารยับยั้งเชื้อราจากพืชตระกูลส้มต่อการเจริญและการเปลี่ยนแปลงลักษณะสัณฐานวิทยาของเชื้อราในอาหาร
ปี พ.ศ. 2555
6 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มโดยใช้ปฏิกิริยาทรานซ์เอสเทอริฟิเคชั่นที่มีเซลล์ยีสต์ที่คล้ายราเป็นตัวเร่ง
7 การเจริญและการผลิตสารพิษของ Staphylococcus aureus ในกระบวนการแปรรูปปลาทูน่ากระป๋อง
8 การเปลี่ยนแปลงประชากรแบคทีเรียที่สร้างฮีสตามีนในกระบวนการแปรรูปปลาทูน่ากระป๋อง
9 การเจริญและการผลิตสารพิษของ Staphylococcus aureus ในกระบวนการแปรรูปปลาทูน่ากระป๋อง
10 การเปลี่ยนแปลงประชากรแบคทีเรียที่สร้างฮีสตามีนในกระบวนการแปรรูปปลาทูน่ากระป๋อง
ปี พ.ศ. 2553
11 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มโดยใช้ปฏิกิริยาทรานซ์เอสเทอริฟิเคชั่นที่มีเซลล์ยีสต์ผลิตไลเปสที่ถูกตรึงเป็นตัวเร่ง
ปี พ.ศ. 2552
12 แบคทีเรียโปรไบโอติกที่พบในอุจจาระของเด็กทารกและความสามารถในการยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคทางเดินอาหารในระบบเชื้อผสมจากอุจจาระทารกของลำไส้ใหญ่จำลอง
13 โครงการจัดทำแนวทางในการพัฒนาระบบการจัดการอันตรายเพื่อควบคุมสารเคมีของผักและผลไม้ที่ขายในตลาดอำเภอหาดใหญ่
14 การควบคุมเชื้อก่อโรคทางเดินอาหารในผลิตภัณฑ์ปลาแป้งแดงโดยใช้กล้าเชื้อแบคทีเรียแลกติก
15 การคัดเลือกและการแยกสารประกอบที่มีคุณสมบัติเป็นพรีไบโอติกจากสารสกัดผลไม้และพืชสมุนไพรเมืองร้อน
ปี พ.ศ. 2551
16 การปนเปื้อนของจุลินทรีย์ก่อโรคและการคัดแยกแบคทีเรียแลกติกที่สร้างสารยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคในผลิตภัณฑ์ปลาหมัก (ปลาแป้งแดง)
17 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซินไบโอติกโดยการห่อหุ้มเซลล์โปรไบโอติกร่วมพรีไบโอติกและเส้นใยอาหารที่สกัดจากพืช
18 การคัดเลือกยีสต์ที่ผลิตเอนไซม์ไลเปส และการประยุกต์ใช้ยีสต์ในการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์ม
ปี พ.ศ. 2550
19 การศึกษาและพัฒนาระบบลำไส้จำลอง
20 การศึกษาคุณภาพทางจุลชีววิทยาของผักและผลไม้ตัดแต่งพร้อมบริโภคที่วางจำหน่ายตามแผงลอยและรถเข็น
21 การปนเปื้อนของ Bacillus cereus ในเส้นขนมจีนและการควบคุมโดยใช้สารสกัดจากผิวมะกรูด
ปี พ.ศ. 2549
22 การประยุกต์ใช้เซลล์ยีสต์ที่ผลิตเอนไซม์ไลเปสเพื่อเร่งปฏิกิริยาทรานเอสเทอริฟิเคชั่นในการผลิตเมธิลเอสเทอร์จากน้ำมันปาล์ม
23 การใช้สารพิษพรีไบโอติกเพื่อเพิ่มการรอดชีวิตของแบคทีเรียโปรไบโอกติก : Lactobacillus plantarum ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ synbiotic
24 การใช้แบคทีเรียแลกติกที่ผลิตเทอริโอซินร่วมกับยีสต์เป็นโปรไบโอติกในการเพาะเลี้ยงกุ้งขาว
25 โครงการการวิจัยสถานการณ์ความปลอดภัยด้านผักและผลไม้กรณีตลาดนัดและรถเร่ (ภาคใต้ตอนล่าง)
26 การคัดเลือกยีสต์ที่ผลิตเอนไซม์ไลเปส และการประยุกต์ใช้ยีสต์ในการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มดิบ
27 การพัฒนาผลิตภัณฑ์โปรไบโอติกเพื่อใช้ในกุ้งขาว
28 การรอดชีวิตของโปรไบโอติกโดยใช้สารพรีไบโอติกในผลิตภัณฑ์ซินไบโอติก
ปี พ.ศ. 2548
29 การทำบริสุทธิ์และคุณสมบัติของเอนไซม์ดีอะมิโนเอซิดอะมิเดสจาก Delftia acidovorans
30 การแยก การคัดเลือก และการผลิตยีสต์จากทะเล เพื่อนำมาใช้เป็นโปรไบโอติกในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ
ปี พ.ศ. 2547
31 การใช้ไคโตแซนในการป้องกันจุลินทรีย์และปฏิกิริยาการเกิดสีน้ำตาลบนผิวเงาะ
32 การคัดเลือกและการแยกสารประกอบที่มีคุณสมบัติเป็นพรีไบโอติกจากสารสกัดผลไม้และพืชสมุนไพรเมืองร้อน
ปี พ.ศ. 2546
33 การผลิตเนยแข็ง โดยอาศัยสารสกัดจากเนื้อสับปะรด และมะขามเปียกในการตกตะกอนโปรตีนนม
34 การแยก การคัดเลือก และการผลิตยีสต์จากทะเลเพื่อนำมาใช้เป็นโปรไบโอติกในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ
35 ผลของสารสกัดโอลิโกแซคคาไรด์จากกล้วยต่อการเจริญของแบคทีเรียโปรไบโอติก
36 กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระและความคงตัวของสารสกัดแอนโธไซยานินจากดอกอัญชัน, ดอกชบา และดอกกระเจี๊ยบ
37 การพัฒนาและปรับปรุงคุณสมบัติการยับยั้งจุลินทรีย์ของไคโตซานที่เตรียมจากหัวกุ้งกุลาดำ
38 การทำบริสุทธิ์และคุณสมบัติของเอนไซม์ดีอะมิโนเอซิคอะมิเลสจาก Delftia acidovorans.
ปี พ.ศ. 2545
39 ศึกษากิจกรรมการด้านอนุมูลอิสระในระหว่างการหมักไวน์ผลไม้
40 การศึกษาและพัฒนาคุณสมบัติในการกำจัดอนุมูลอิสระของผลิตภัณฑ์ไวน์ผลไม้ โดยใช้พืชสมุนไพรและเครื่องเทศ
ปี พ.ศ. 2544
41 คุณสมบัติการออกฤทธิ์ทางชีวภาพของพืชผักในท้องถิ่นภาคใต้
ปี พ.ศ. 2543
42 การคัดเลือกและการแยกจุลินทรีย์ที่ผลิตเอนไซม์ที่สามารถย่อยโปรตีนในรูป D-amino acid.
ปี พ.ศ. 2533
43 การเสริมโปรตีนในมันสำปะหลังโดยใช้ยีสต์ Schwanniomyces castellii
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
44 การเลี้ยงยีสต์ในน้ำยึ่งปลาทูน่าหลังการแยกโปรตีนและไขมัน
45 แหล่งปนเปื้อนของจุลินทรีย์ที่สร้าง endospore และชอบกรดในผลิตภัณฑ์ก๋วยเตี๋ยวผัดไทพร้อมรับประทานในภาชนะบรรจุปิดสนิท
46 ผลของพรีไบโอติกและสารไคลโอโพรเทกแทนต์ต่อการรอดชีวิตของโปรไบโอติกในไอศกรีมโยเกิร์ต