ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทิพยวัลย์ โพธิแท่น
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ทิพวัลย์ โพธิแท่น
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
1 การพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการเกิดปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับการใช้เครื่องช่วยหายใจ ในหอผู้ป่วยวิกฤต โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ จังหวัดนครราชสีมา
2 การพัฒนารูปแบบการจัดการผู้ป่วยรายกรณีในผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ ในโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
3 การพัฒนารูปแบบการใช้จินตภาพในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่มีอาการคลื่นไส้ขย้อนและอาเจียนจากการได้รับเคมีบำบัด
4 การพัฒนารูปแบบการดูแลต่อเนื่องในผู้ป่วยวัณโรคปอดที่ได้รับการรักษาด้วยระบบยาระยะสั้น ของหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย โรงพยาบาลหนองคาย