ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทินกร แก้วอินทร์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- ทินกร แก้วอินทรื
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การสังเคราะห์ พิสูจน์เอกลักษณ์และศึกษาเคมีคำนวณเชิงควอนตัมของอนุพันธ์ไทโอฟินิลพอร์ไฟรินสำหรับอุปกรณ์เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง
ปี พ.ศ. 2556
2 การสังเคราะห์และพิสูจน์เอกลักษณ์ของสารพอร์ไฟรินชนิดใหม่สำหรับอุปกรณ์เซลล์ แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง
ปี พ.ศ. 2554
3 การศึกษาโครงสร้างและพลังงานของสารสีย้อมไวแสงอินทรีย์คูมารีนเพื่อใช้ในเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง
4 ปฏิกิริยาโบรมิเนชันแบบเลือกสรรของสารอนุพันธ์ 4,6 ไดเมทอกซีอินโดล
5 การพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงต้นแบบโดยใช้สารสีย้อมไวแสงชนิดใหม่
ปี พ.ศ. 2553
6 การสังเคราะห์สีย้อมไวแสงพอร์ไพรินชนิดใหม่ สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง
7 การศึกษาโครงสร้างและพลังงานของสารประกอบไพคอนจูเกตคาร์บาโซล-ฟลูออรีนที่มีสมบัติเป็นสารส่งผ่านประจุบวกของสารเรืองแสงในไดโอดเรืองแสงอินทรีย์โดยใช้ระเบียบวิธีทีดี-ดีเอฟที
8 การศึกษาเชิงทฤษฏีของสารอนุพันธ์ของเอ็น-คูมารีน ที่ใช้เป็นสารเรืองแสงสำหรับเป็นสารเรืองแสงในไดโอดเรืองอินทรีย์โดยการคำนวณแบบ ทีดี-ดีเอฟที
9 การสังเคราะห์และพิสูจน์เอกลักษณ์ของสารพอร์ไพรินชนิดใหม่สำหรับอุปกรณ์เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง
10 การสังเคราะห์ พิสูจน์เอกลักษณ์และศึกษาเคมีคำนวณเชิงควอนตัมของอนุพันธ์ไทโอฟินิลพอร์ไฟรินสำหรับอุปกรณ์เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง
11 การพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ลวดนาโนชนิดสีย้อมไวแสง โดยมีพอร์ไพรินชนิดใหม่เป็นสีย้อมไวแสง
12 การสังเคราะห์สีย้อมไวแสงพอร์ไพรินชนิดใหม่ สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง
ปี พ.ศ. 2552
13 การพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ลวดนาโนชนิดสีย้อมไวแสง โดยมีพอร์ไพรินชนิดใหม่เป็นสีย้อมไวแสง
14 การสังเคราะห์และพิสูจน์เอกลักษณ์ของอนุพันธ์เอไทนีลพอร์ไพรีนสำหรับอุปกรณ์เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง
15 การสังเคราะห์สีย้อมไวแสงพอร์ไพรินชนิดใหม่ สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง
16 การศึกษาสมบัติทางเคมีของสารอนุพันธ์ 4,6-ไดเมทอกซิอินโดล
ปี พ.ศ. 2551
17 การพัฒนาระบบแบตเตอรี่ชนิดอิเล็กทรอไลท์ของแข็งที่ทำจากโซเดียม-เบต้าอะลูมินา เพื่อเป็นหน่วยกักเก็บพลังงานสำหรับยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า
18 การศึกษาสมบัติทางเคมีของสารอนุพันธ์ 4,6-ไดเมทอกซิอินโดล
19 การศึกษาสมบัติทางเคมีของสารอนุพันธุ์ 4,6- ไดเมทอกซิอินโดล: ปฎิกิริยาไนเตรชัน
20 การศึกษาสมบัติทางเคมีของสารอนุพันธ์ 4,6-ไดเมทอกซิอินโดล
21 การศึกษาสมบัติทางเคมีของสารอนุพันธ์ 4,6-ไดเมทอกซิอินโดล
ปี พ.ศ. 2550
22 Synthesis and properties of hole-transporting fluorene linked bistriphenylamine
23 การสังเคราะห์อนุพันธ์ของ 1,5-diphenyl-1,4-pentadiene-3-one และ 2,6-bis(phenylmethylene)cyclohexanone สำหรับปฏิบัติการเคมีอินทรีย์
24 การศึกษาสมบัติทางเคมีของสารอนุพันธ์4,6-ไดเมทอกซิอินดดล : ปฏิกิริยาไนเตรซัน
ปี พ.ศ. 2548
25 การคัดเลือกเชื้อและศึกษาคุณลักษณะของแบคทีเรียที่ผลิตก๊าซไฮโดรเจน
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
26 การสังเคราะห์ พิสูจน์เอกลักษณ์และศึกษาเคมีคำนวณเชิงควอนตัมของอนุพันธ์ไทโอฟินิลพอร์ไฟรินสำหรับอุปกรณ์เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง