ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทศพล ปิ่นแก้ว
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ทศพล ปิ่นแก้ว,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 11
2 สมาวิษฐ์ พฤกษ์จินดา 7
3 ธงชัย จินตนาวงศ์ 6
4 วีระชัย วงษ์วีระนิมิตร 6
5 ธีระชัย ดีสมสุข 6
6 สุกิจ ยินดีสุข 6
7 กิตติ จิวโพธิ์เจริญ 5
8 ไพโรจน์ วัชมานันท์ 2
9 ธนวรรธน์ โสภณมหาผล 2
10 ปานนท์ ลาชโรจน์ 2
11 เอกลักษณ์ แสวงวโรตม์ 1
12 จุลชิน เฉินบำรุง 1
13 พิติ บุญยัง 1
14 พัทรพงษ์ อาสนจินดา 1
15 ศุภลักษณ์ ตั้งจารีตสกุล 1
16 ปาลพิพัฒน์ แสงชูวงศ์ 1
17 ปิยะณัฐ โมกข์ณรงค์ 1
18 พลกฤษณ์ พนาปวุฒิกุล 1
19 อาทิกวี อัศวรักษ์ 1
20 เอกชาติ เพ็ชรอัดขาว 1
21 พงศธร อร่ามวัด 1
22 ชนิภา เนตรรัตนะ 1
23 ปณิธาน ลักคุณะประสิทธิ์ 1
24 กุมุท บุญวรรณ 1
25 อาทิตย์ อ่ำเกตุสกุล 1
26 พงษ์ธร จาฏุพจน์ 1
27 อรรถวิทย์ จงใจวาณิชย์กิจ 1
28 สาคร ชูแก้ว 1
29 ภัทรพล สีดอกบวบ 1
30 สรายุทธิ์ อุ่ยยะเสถียร 1
31 ภัทรายุส ไวจรรยา 1
32 นิคมเดช วีระฉันทะชาติ 1
33 ภาณุ ฟุ้งสุข 1
34 เอกวิทย์ ขันแก้ว 1
35 วิชญุตร์ อารยโกศล 1
36 ชัยชาญ ยุวนะศิริ 1
37 ธวัช อัครวิทยาภูมิ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 1
3 2557 4
4 2556 3
5 2555 1
6 2554 1
7 2553 6
8 2552 2
9 2550 2
10 2548 1
11 2547 1
12 2546 3
13 2545 3
14 2544 1
15 2543 3
16 2542 2
17 2541 1
18 543 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การเพิ่มสมรรถนะต้านแผ่นดินไหวของอาคารเตี้ยด้วยกำแพงคอนกรีตเบาแบบเสียดทาน
ปี พ.ศ. 2558
2 การปรับปรุงการออกแบบอาคารต้านทานแผ่นดินไหวด้วยการวิเคราะห์พลศาสตร์ไม่เชิงเส้น
ปี พ.ศ. 2557
3 ตัวคูณเพิ่มน้ำหนักบรรทุกจรสำหรับการประเมินสะพานในโครงข่ายทางหลวงพิเศษ
4 การเปรียบเทียบวิธีการหาน้ำหนักรถบรรทุกจากผลตอบสนองของสะพานด้วยการทดสอบภาคสนาม
5 รายงานฉบับที่ วพ.310 ตัวคูณเพิ่มน้ำหนักบรรทุกจรที่เหมาะสมสำหรับการออกแบบสะพานของไทยเพื่อเสริมข้อมูลองค์ความรู้ในโครงการ ศึกษาพัฒนามาตรฐานการออกแบบทางหลวงและสะพาน
6 ตัวคูณเพิ่มน้ำหนักบรรทุกจรที่เหมาะสมสำหรับการออกแบบสะพานของไทย เพื่อเสริมข้อมูลองค์ความรู้ในโครงการ ศึกษาพัฒนามาตรฐานการออกแบบทางหลวงและสะพาน
ปี พ.ศ. 2556
7 การประเมินความสูญเสียจากแผ่นดินไหวของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กในกรุงเทพมหานคร
8 การประเมินพฤติกรรมของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กภายใต้แผ่นดินไหวโดยพิจารณาผลของผนังอิฐก่อ
9 แบบจำลองน้ำหนักบรรทุกจรสำหรับการออกแบบสะพานของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2555
10 การป้องกันภัยแผ่นดินไหวของอาคารสูงคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยมวลหน่วงปรับค่า
ปี พ.ศ. 2554
11 ตัวประกอบการกระแทกตามตำแหน่งต่างๆ บนพื้นสะพานจากข้อมูลการทดสอบภาคสนาม
ปี พ.ศ. 2553
12 การสั่นสะเทือนของรถยนต์ที่จอดติดบนสะพาน
13 ตัวประกอบการกระแทกตามตำแหน่งต่างๆ บนคานสะพาน
14 การลดการสั่นสะเทือนของรถยนต์ที่จอดติดบนสะพานด้วยมวลหน่วงปรับค่า
15 ตัวประกอบการกระแทกตามตำแหน่งต่าง ๆ บนคานสะพาน
16 การลดการสั่นสะเทือนของรถยนต์ที่จอดติดบนสะพานด้วยมวนหน่วงปรับค่า
17 การสั่นสะเทือนของรถยนต์ที่จอดติดบนสะพาน
ปี พ.ศ. 2552
18 การศึกษาการรับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยและอายุการใช้งานของโครงสร้างสะพานแบบแผ่นพื้น
19 การศึกษาการรับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัย และอายุการใช้งาน ของโครงสร้างสะพานแบบแผ่นพื้น
ปี พ.ศ. 2550
20 การหาแรงพลศาสตร์ของเพลาของรถขณะเคลื่อนที่ด้วยแท่นชั่งน้ำหนักชนิดคานต่อเนื่อง
21 การหาน้ำหนักรถจากโมเมนต์ดัดของสะพานโดยปราศจากการตรวจจับเพลา
ปี พ.ศ. 2548
22 การหาน้ำหนักรถบรรทุกจากการแอ่นตัวหรือความเร่งสะพาน
ปี พ.ศ. 2547
23 การหาน้ำหนักรถบรรทุกขณะเคลื่อนที่บนสะพานด้วยการทดสอบภาคสนาม
ปี พ.ศ. 2546
24 การหาความเร็วและระยะห่างระหว่างเพลาของยานพาหนะบนสะพานจากสัญญาณความเครียด
25 การควบคุมการสั่นไหวของอาคารสูงภายใต้แรงลมโดยใช้มวลหน่วงปรับค่าแบบเซมิแอกทีฟ
26 การหาน้ำหนักรถบรรทุกขณะเคลื่อนที่โดยใช้แบบจำลองย่อส่วน
ปี พ.ศ. 2545
27 การประเมินอายุการใช้งานที่เหลืออยู่เนื่องจากความล้าของสะนานรถไฟแบบโครงถักที่มีรอยต่อแบบหมุดย้ำ
28 การเพิ่มความถูกต้องของการหาน้ำหนักรถบรรทุกขณะเคลื่อนที่ด้วยเทคนิคการคำนวณซ้ำ
29 การหาน้ำหนักรถบรรทุกขณะเคลื่อนที่บนสะพาน
ปี พ.ศ. 2544
30 ผลกระทบของการเปลี่ยนรูปแบบอินอีลาสติกต่อสมรรถนะของมวลปน่วงปรับค่าแบบแอกทีฟ
ปี พ.ศ. 2543
31 การวิเคราะห์ความเสียหายของโครงข้อแข็งคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 มิติเนื่องจากการทรุดตัวของฐานรองรับ
32 การตรวจหาความเสียหายของสะพานโครงข้อหมุนโดยการวิเคราะห์ผลตอบสนองการสั่นไหว
33 การศึกษามวลหน่วงปรับค่าสำหรับควบคุมการสั่นไหวของโครงสร้างอินอิลาสติก
ปี พ.ศ. 2542
34 ความต้านทานแผ่นดินไหวของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กที่ปราศจากความเหนียว
35 ผลกระทบของรถบรรทุกหนักต่อการเสื่อมสภาพเนื่องจากความล้าของสะพานเหล็ก
ปี พ.ศ. 2541
36 การประเมินอายุการใช้งานเนื่องจากความล้าของสะพานเหล็กข้ามทางแยก