ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทศพล ปิ่นแก้ว
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ทศพล ปิ่นแก้ว,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 11
2 สมาวิษฐ์ พฤกษ์จินดา 7
3 ธีระชัย ดีสมสุข 6
4 สุกิจ ยินดีสุข 6
5 ธงชัย จินตนาวงศ์ 6
6 วีระชัย วงษ์วีระนิมิตร 6
7 กิตติ จิวโพธิ์เจริญ 5
8 ไพโรจน์ วัชมานันท์ 2
9 ธนวรรธน์ โสภณมหาผล 2
10 ปานนท์ ลาชโรจน์ 2
11 ชนิภา เนตรรัตนะ 1
12 ปณิธาน ลักคุณะประสิทธิ์ 1
13 เอกลักษณ์ แสวงวโรตม์ 1
14 จุลชิน เฉินบำรุง 1
15 พัทรพงษ์ อาสนจินดา 1
16 พิติ บุญยัง 1
17 ภัทรพล สีดอกบวบ 1
18 ปาลพิพัฒน์ แสงชูวงศ์ 1
19 สาคร ชูแก้ว 1
20 อาทิกวี อัศวรักษ์ 1
21 ปิยะณัฐ โมกข์ณรงค์ 1
22 เอกชาติ เพ็ชรอัดขาว 1
23 พงศธร อร่ามวัด 1
24 เอกวิทย์ ขันแก้ว 1
25 สรายุทธิ์ อุ่ยยะเสถียร 1
26 ภัทรายุส ไวจรรยา 1
27 พงษ์ธร จาฏุพจน์ 1
28 อาทิตย์ อ่ำเกตุสกุล 1
29 อรรถวิทย์ จงใจวาณิชย์กิจ 1
30 ชัยชาญ ยุวนะศิริ 1
31 กุมุท บุญวรรณ 1
32 ธวัช อัครวิทยาภูมิ 1
33 พลกฤษณ์ พนาปวุฒิกุล 1
34 ภาณุ ฟุ้งสุข 1
35 นิคมเดช วีระฉันทะชาติ 1
36 วิชญุตร์ อารยโกศล 1
37 ศุภลักษณ์ ตั้งจารีตสกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 1
3 2557 3
4 2556 3
5 2555 1
6 2554 1
7 2553 6
8 2552 2
9 2550 2
10 2548 1
11 2547 1
12 2546 3
13 2545 3
14 2544 1
15 2543 3
16 2542 2
17 2541 1
18 543 8
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การเพิ่มสมรรถนะต้านแผ่นดินไหวของอาคารเตี้ยด้วยกำแพงคอนกรีตเบาแบบเสียดทาน
ปี พ.ศ. 2558
2 การปรับปรุงการออกแบบอาคารต้านทานแผ่นดินไหวด้วยการวิเคราะห์พลศาสตร์ไม่เชิงเส้น
ปี พ.ศ. 2557
3 ตัวคูณเพิ่มน้ำหนักบรรทุกจรสำหรับการประเมินสะพานในโครงข่ายทางหลวงพิเศษ
4 การเปรียบเทียบวิธีการหาน้ำหนักรถบรรทุกจากผลตอบสนองของสะพานด้วยการทดสอบภาคสนาม
5 รายงานฉบับที่ วพ.310 ตัวคูณเพิ่มน้ำหนักบรรทุกจรที่เหมาะสมสำหรับการออกแบบสะพานของไทยเพื่อเสริมข้อมูลองค์ความรู้ในโครงการ ศึกษาพัฒนามาตรฐานการออกแบบทางหลวงและสะพาน
ปี พ.ศ. 2556
6 การประเมินความสูญเสียจากแผ่นดินไหวของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กในกรุงเทพมหานคร
7 การประเมินพฤติกรรมของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กภายใต้แผ่นดินไหวโดยพิจารณาผลของผนังอิฐก่อ
8 แบบจำลองน้ำหนักบรรทุกจรสำหรับการออกแบบสะพานของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2555
9 การป้องกันภัยแผ่นดินไหวของอาคารสูงคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยมวลหน่วงปรับค่า
ปี พ.ศ. 2554
10 ตัวประกอบการกระแทกตามตำแหน่งต่างๆ บนพื้นสะพานจากข้อมูลการทดสอบภาคสนาม
ปี พ.ศ. 2553
11 การสั่นสะเทือนของรถยนต์ที่จอดติดบนสะพาน
12 ตัวประกอบการกระแทกตามตำแหน่งต่างๆ บนคานสะพาน
13 การลดการสั่นสะเทือนของรถยนต์ที่จอดติดบนสะพานด้วยมวลหน่วงปรับค่า
14 ตัวประกอบการกระแทกตามตำแหน่งต่าง ๆ บนคานสะพาน
15 การลดการสั่นสะเทือนของรถยนต์ที่จอดติดบนสะพานด้วยมวนหน่วงปรับค่า
16 การสั่นสะเทือนของรถยนต์ที่จอดติดบนสะพาน
ปี พ.ศ. 2552
17 การศึกษาการรับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยและอายุการใช้งานของโครงสร้างสะพานแบบแผ่นพื้น
18 การศึกษาการรับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัย และอายุการใช้งาน ของโครงสร้างสะพานแบบแผ่นพื้น
ปี พ.ศ. 2550
19 การหาแรงพลศาสตร์ของเพลาของรถขณะเคลื่อนที่ด้วยแท่นชั่งน้ำหนักชนิดคานต่อเนื่อง
20 การหาน้ำหนักรถจากโมเมนต์ดัดของสะพานโดยปราศจากการตรวจจับเพลา
ปี พ.ศ. 2548
21 การหาน้ำหนักรถบรรทุกจากการแอ่นตัวหรือความเร่งสะพาน
ปี พ.ศ. 2547
22 การหาน้ำหนักรถบรรทุกขณะเคลื่อนที่บนสะพานด้วยการทดสอบภาคสนาม
ปี พ.ศ. 2546
23 การหาความเร็วและระยะห่างระหว่างเพลาของยานพาหนะบนสะพานจากสัญญาณความเครียด
24 การควบคุมการสั่นไหวของอาคารสูงภายใต้แรงลมโดยใช้มวลหน่วงปรับค่าแบบเซมิแอกทีฟ
25 การหาน้ำหนักรถบรรทุกขณะเคลื่อนที่โดยใช้แบบจำลองย่อส่วน
ปี พ.ศ. 2545
26 การประเมินอายุการใช้งานที่เหลืออยู่เนื่องจากความล้าของสะนานรถไฟแบบโครงถักที่มีรอยต่อแบบหมุดย้ำ
27 การเพิ่มความถูกต้องของการหาน้ำหนักรถบรรทุกขณะเคลื่อนที่ด้วยเทคนิคการคำนวณซ้ำ
28 การหาน้ำหนักรถบรรทุกขณะเคลื่อนที่บนสะพาน
ปี พ.ศ. 2544
29 ผลกระทบของการเปลี่ยนรูปแบบอินอีลาสติกต่อสมรรถนะของมวลปน่วงปรับค่าแบบแอกทีฟ
ปี พ.ศ. 2543
30 การวิเคราะห์ความเสียหายของโครงข้อแข็งคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 มิติเนื่องจากการทรุดตัวของฐานรองรับ
31 การตรวจหาความเสียหายของสะพานโครงข้อหมุนโดยการวิเคราะห์ผลตอบสนองการสั่นไหว
32 การศึกษามวลหน่วงปรับค่าสำหรับควบคุมการสั่นไหวของโครงสร้างอินอิลาสติก
ปี พ.ศ. 2542
33 ความต้านทานแผ่นดินไหวของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กที่ปราศจากความเหนียว
34 ผลกระทบของรถบรรทุกหนักต่อการเสื่อมสภาพเนื่องจากความล้าของสะพานเหล็ก
ปี พ.ศ. 2541
35 การประเมินอายุการใช้งานเนื่องจากความล้าของสะพานเหล็กข้ามทางแยก