ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทศพล ปิยะปัทมินทร์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 2
2 2551 1
3 2548 2
4 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 คุณภาพของน้ำที่ใช้ในคลินิกทันตกรรมมหาวิทยาลัยนเรศวร
2 การศึกษาภาวะการเจริญเติบโตสูงสุดในเด็กปกติและเด็กที่มีภาวะทุโภชนาการ
ปี พ.ศ. 2551
3 การงอกใหม่ของปลายประสาทและเส้นประสาทในกระดูกเบ้าฟันของหนูแรทภายหลังการถอนฟัน
ปี พ.ศ. 2548
4 การเปรียบเทียบการปรับตัวของเอ็นยึดปริทันต์และปลายประสาทในเอ็นยึดปริทันต์ของฟันกราม ซึ่งถูกเคลื่อนด้วยแรงทางทันตกรรมจัดฟัน ระหว่างหนูแรทปกติและสูงอายุ
5 การเปรียบเทียบการปรับตัวของเอ็นยึดปริทันต์และปลายประสาทในเอ็นยึดปริทันต์ของฟันกราม ซึ่งถูกเคลื่อนด้วยแรงทางทันตกรรมจัดฟันระหว่างหนูแรทปกติ และสูงอายุ