ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 2
3 2550 2
4 2548 1
5 2547 1
6 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การทดสอบความคงทนสารเคลือบกันติดผิววัสดุ
ปี พ.ศ. 2555
2 การพัฒนาและสร้างเครื่องวัดการกระจายน้ำหนักที่เท้า (Podoscope)
3 การออกแบบอุปกรณ์แฮปติกสององศาอิสระชนิดกลไกแบบขนาน
ปี พ.ศ. 2550
4 กระบวนคัดเลือกเครื่องกัดซีเอ็นซี, เครื่องกลึงซีเอ็นซี, เครื่องเจียรนัยซีเอ็นซีใช้แล้วสำหรับการฟื้นฟูสภาพ
5 โครงการวิจัยกระบวนการคัดเลือกเครื่องกัดซีเอ็นซี เครื่องกลึงซีเอ็นซี เครื่องเจียระไนซีเอ็นซี ใช้แล้วสำหรับการฟื้นฟูสภาพ
ปี พ.ศ. 2548
6 การออกแบบและสร้างเครื่องวัดระยะยืดของยางตัวอย่าง โดยวิธีการประมวลสัญญาณรูปภาพ
ปี พ.ศ. 2547
7 การวิเคราะห์และสร้างเครื่องวัดระยะยึด(Extensometer) ของยางตัวอย่าง