ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทวีศักดิ์ ธิติเมธาโรจน์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- ทวีศักดิ์ ธิติเมธาโรจน์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การศึกษาจุลลักษณะวินิจฉัยแผ่นใบของพืชสกุลหญ้าปักกิ่ง (Murdannia)
ปี พ.ศ. 2555
2 ระบบสื่อความหมายและการให้ความรู้ในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ พื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ จ.ชัยภูมิ
ปี พ.ศ. 2554
3 ระบบสื่อความหมายและการให้ความรู้ในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ พื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ จ.ชัยภูมิ
4 การศึกษาพฤกษศาสตร์พื้นบ้านในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใน พื้นที่ป่าอนุรักษ์ใกล้เขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
5 การศึกษาพฤกษศาสตร์พื้นบ้านในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ห้วยกุ่ม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
6 การศึกษาพฤกษศาสตร์พื้นบ้านในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ห้วยกุ่ม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
7 การศึกษาเปรียบเทียบทางเภสัชเวทและฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของสมุนไพรน้ำค้างกลางเที่ยง หญ้าตั๊กแตนและว่านสะหรีกันไทร(วงศ์ผักปราบ)
ปี พ.ศ. 2553
8 การศึกษาพฤกษศาสตร์พื้นบ้านในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใน พื้นที่ป่าอนุรักษ์ใกล้เขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
9 การศึกษาพฤกษศาสตร์พื้นบ้านในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่ป่าน้ำพอง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
10 การศึกษาพฤกษศาสตร์พื้นบ้านในพื้นที่ปกปัก เขื่อนจุฬาภรณ์ (เขื่อนน้ำพรม) จังหวัดชัยภูมิ
11 การศึกษาพฤกษศาสตร์พื้นบ้านในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ห้วยกุ่ม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
12 การศึกษาพฤกษศาสตร์พื้นบ้านในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ห้วยกุ่ม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
13 การศึกษาเปรียบเทียบทางเภสัชเวทและฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของสมุนไพรน้ำค้างกลางเที่ยง หญ้าตั๊กแตนและว่านสะหรีกันไทร(วงศ์ ผักปราบ)
14 การศึกษาเปรียบเทียบทางเภสัชเวทและฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของสมุนไพรไก่เถื่อนป่า ว่านข้าวเหนียวและโกฐทุ่งนา(วงศ์ ผักปราบ)
15 การศึกษาพฤกษศาสตร์พื้นบ้านในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่ปกปัก เขื่อนจุฬาภรณ์(เขื่อนน้ำพรม) จังหวัดชัยภูมิ
16 การศึกษาพฤกษศาสตร์พื้นบ้านในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่ปกปัก เขื่อนจุฬาภรณ์(เขื่อนน้ำพรม) จังหวัดชัยภูมิ
ปี พ.ศ. 2552
17 การศึกษาพฤกษศาสตร์พื้นบ้านในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ห้วยกุ่ม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
18 การศึกษาพฤกษศาสตร์พื้นบ้านในพื้นที่ป่าน้ำพอง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
19 การศึกษาพฤกษศาสตร์พื้นบ้านในพื้นที่ป่าน้ำพอง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
20 การศึกษาพฤกษศาสตร์พื้นบ้านในพื้นที่บป่าน้ำพอง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
21 การศึกษาพฤกษศาสตร์พื้นบ้านในพื้นที่บป่าน้ำพอง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
22 การศึกษาพฤกษศาสตร์พื้นบ้านในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่ป่าน้ำพอง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2551
23 การศึกษาพฤกษศาสตร์พื้นบ้านในพื้นที่บป่าน้ำพอง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
24 การศึกษาพฤกษศาสตร์พื้นบ้านในพื้นที่ปกปัก เขื่อนจุฬาภรณ์ (เขื่อนน้ำพรม) จังหวัดชัยภูมิ
25 การศึกษาจุลลักษณะวินิจฉัยแผ่นใบของพืชสกุลหญ้าปักกิ่ง(Murdannia)
26 การศึกษามาตรฐานและสารสำคัญจากพืชสมุนไพร ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
27 การศึกษาพฤกษศาสตร์พื้นบ้านในพื้นที่ปกปัก เขื่อนจุฬาภรณ์ [เขื่อนน้ำพรม] จังหวัดชัยภูมิ
28 การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างพืชสมุนไพรหญ้าปักกิ่ง ผักลืมผัวใหญ่ และกินกุ้งน้อย [วงศ์ผักปราบ] ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2550
29 การศึกษาพฤกษศาสตร์พื้นบ้านในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่ปกปัก เขื่อนจุฬาภรณ์(เขื่อนน้ำพรม) จังหวัดชัยภูมิ
30 การศึกษาจุลลักษณะวินิจฉัยแผ่นใบของพืชสกุลหญ้าปักกิ่ง
31 การจัดตั้งห้องปฏิบัติการระบุชนิดพืช ตรวจสอบเอกลักษณ์และมาตรฐานพืชสมุนไพร
32 โครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการระบุชนิดพืช ตรวจสอบเอกลักษณ์และมาตรฐานพืชสมุนไพร
ปี พ.ศ. 2548
33 การศึกษาลักษณะวินิจฉัยและพฤกษเคมีเบื้องต้นของสมุนไพรชาฤาษี
ปี พ.ศ. 2544
34 การศึกษาฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราของสมุนไพรโคกกระออม
ปี พ.ศ. 2542
35 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเจตมูลเพลิงแดง
36 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเจตมูลเพลิงแดง
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
37 การศึกษาพฤกษศาสตร์พื้นบ้านในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่ป่าน้ำพอง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
38 การศึกษาฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราของสมุนไพรโคกกระออม