ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทวีรัตน์ วิจิตรสุนทรกุล
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 ฤทธิ์ทางชีวภาพ คุณลักษณะ และการผลิตโพลีแซค คาร์ไรด์ในอาหารเหลวของเห็ดป่า
2 รังสีแกมมา : การคำนวณหาค่า D10 และผลต่อลัษณะทางชีวภาพของเชื้อราในโรงเก็บ
ปี พ.ศ. 2553
3 สารปฏิชีวนะจากราเอนโดไฟท์ที่แยกจากหนอนตายหยาก
ปี พ.ศ. 2552
4 สารออกฤทธิ์ฆ่าแมลงจากราเอนโดไฟท์ที่อยู่ร่วมกับพืชในวงศ์ Stemonaceae
5 การศึกษาวิจัยน้ำมันหอมระเหยสำหรับเป็นสารยับยั้งเชื้อราในกระดาษ
6 สารออกฤทธิ์ฆ่าแมลงจากราเอนโดไฟท์ที่อยู่ร่วมกับพืชในวงศ์ Stemonaceae
7 สารออกฤทธิ์ฆ่าแมลงจากราเอนโดไฟท์ที่อยู่ร่วมกับพืชในวงศ์ Stemonaceae insecticidal compounds from endophytic fungi of stemonaceae
ปี พ.ศ. 2551
8 การศึกษาวิจัยน้ำมันหอมระเหยสำหรับเป็นสารยับยั้งเชื้อราในกระดาษ
9 การผลิตเซลล์และโพลีแซคคาไรด์ในอาหารเหลวจากเส้นใยของเห็ดป่าที่แยกในประเทศไทย
10 การดูดซับสีของน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมกระดาษด้วยเชื้อราสายพันธุ์ ACR
11 การบำบัดสีน้ำทิ้งโรงงานเยื่อกระดาษด้วยฟิล์มของเชื้อรา สายพันธุ์ M 16 KYN
ปี พ.ศ. 2550
12 การกระตุ้นการเจริญของเห็ดแครงในถังหมักขนาด 50 ลิตรให้ผลิตบีต้ากลูแคน
13 การใช้สารออกฤทธิ์จากราเอนโดไฟท์ที่แยกได้จากพืชในวงศ์ Stemonaceae ในการควบคุมเชื้อที่ก่อโรคในพืช (ระยะที่ 2)