ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทวัช บุญแสง
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ทวิช บุญเส็ง
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ไม่มีข้อมูลบุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
ไม่มีข้อมูลบุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2560 1
3 2556 1
4 2554 1
5 2548 1
6 2544 3
7 543 11
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น รายวิชากะปงศึกษา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา
ปี พ.ศ. 2560
2 ศึกษารูปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาของวัดในจังหวัดสุราษฎร์
ปี พ.ศ. 2556
3 ตำนานหรือนิทานพื้นบ้านกับกระบวนการขัดเกลาเยาวชนภาคใต้
ปี พ.ศ. 2554
4 โรงเรียนกวดวิชา : รูปแบบการจัดการบนฐานของวัฒนธรรมความต้องการด้านการศึกษาของสังคมในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2548
5 การศึกษาและพัฒนาเครื่องปิดฝาแบบแม็กซี่
ปี พ.ศ. 2544
6 การศึกษาสมรรถภาพและความต้องการในการเสริมสร้างสมรรถภาพของครูสังคมศึกษาในการสอนวิชาประวัติศาสตร์ไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
7 การศึกษาสมรรถภาพและความต้องการในการเสริมสร้างสมรรถภาพของครูสังคมศึกษาในการสอนวิชาประวัติศาสตร์ไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
8 การศึกษาสมรรถภาพและความต้องการในการเสริมสร้างสมรรถภาพของครูสังคมศึกษาในการสอนวิชาประวัติศาสตร์ไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น