ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทรงอำนาจ พงษ์สมบูรณ์
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 1
2 2551 1
3 2550 4
4 2542 1
5 2539 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 การพัฒนาการหมักและควบคุมกรรมวิธีการผลิตปลาส้มโดยใช้หัวเชื้อบริสุทธิ์
ปี พ.ศ. 2551
2 การพัฒนาการหมักและควบคุมกรรมวิธีการผลิตปลาส้มโดยใช้หัวเชื้อบริสุทธิ์
ปี พ.ศ. 2550
3 การพัฒนาการหมักปลาส้มโดยใช้เชื้อบริสุทธิ์เริ่มต้น
4 กระประยุกต์ใช้เอนไซม์เพื่อปรับเส้นใยฝ้ายในผ้าฝ้ายทอมือ
5 การพัฒนาการหมักปลาส้มโดยใช้เชื้อบริสุทธิ์เริ่มต้น
6 การประยุกต์ใช้เอนไซม์เพื่อปรับเส้นใยผ้าฝ้ายทอมือ
ปี พ.ศ. 2542
7 การคัดเลือก Endophytic Fungi บางชนิดเพื่อย่อยสลาย Lignin
ปี พ.ศ. 2539
8 การคัดเลือกฟังไจบางชนิดเพื่อผลิตกรดแลคติค
9 การคัดเลือกฟังไจบางชนิดเพื่อผลิตกรดแลคติค / ทรงอำนาจ พงษ์สมบูรณ์