ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทรงศักดิ์ เพ็ชรมิตร
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การศึกษาความหลากหลายด้านพันธุกรรมและการเปลี่ยนแปลงโปรตีนที่เกี่ยวข้องในเด็กอ้วนและสมาชิกที่อ้วนในครอบครัวของเด็กอ้วน
2 การศึกษาความหลากหลายด้านพันธุกรรมและการเปลี่ยนแปลงโปรตีนที่เกี่ยวข้องในเด็กอ้วนและสมาชิกที่อ้วนในครอบครัวของเด็กอ้วน
ปี พ.ศ. 2556
3 การตรวจหาแบบแผนการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงของโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งท่อน้ำดีโดยวิธี Affymetrix Gene Chip และการสร้างชุดตรวจวินิจฉัยความรุนแรงของโรคมะเร็งโดยวิธี real-time PCR
ปี พ.ศ. 2555
4 การตรวจหาแบบแผนการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงของโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งท่อน้ำดีโดยวิธี Affymetrix Gene Chip และการสร้างชุดตรวจวินิจฉัยความรุนแรงของโรคมะเร็งทั้งสองชนิดในคนไข้ชาวไทยโดยวิธี real-time PCR
ปี พ.ศ. 2552
5 ความสัมพันธ์ของยีน MTHFR polymophism ต่อภาวะกรดโฟลิกและการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ในคนไทย
ปี พ.ศ. 2551
6 การตรวจหายีนที่เปลี่ยนแปลงในมะเร็งเซลล์ตับโดยวิธีการขยายยีนด้วยไพร์เมอร์แบบสุ่ม และการโคลนยีน
7 การตรวจหาระดับโปรตีนต่างๆและสภาพการผ่าเหล่าของ gene ที่เกี่ยวข้อง ในเด็กไทยที่มีนำหนักเกินและอ้วน
ปี พ.ศ. 2550
8 การตรวจหายีนที่เปลี่ยนแปลงในเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่โดยวิธีการขยายยีนด้วยไพร์เมอร์แบบสุ่ม และการโคลนยีน
9 การตรวจหายีนที่เปลี่ยนแปลงในมะเร็งเซลล์ตับโดยวิธีการขยายยีนด้วยไพร์เมอร์แบบสุ่ม และการโคลนยีน
ปี พ.ศ. 2549
10 การตรวจหาสภาพการผ่าเหล่าของยีน hMSH2 และ hMSH6 ในเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่
ปี พ.ศ. 2548
11 การตรวจหายีนที่เปลี่ยนแปลงในเซลล์มะเร็งเต้านม
ปี พ.ศ. 2547
12 การศึกษาอณูชีววิทยาของการเกิดโรคมะเร็งปอด
ปี พ.ศ. 2546
13 การตรวจหาการเปลี่ยนแปลงของยีนในเซลล์มะเร็งปอดโดยวิธีการขยายยีนด้วยArbitrarily primer
ปี พ.ศ. 2544
14 การศึกษาอณูชีววิทยาของการเกิดโรคมะเร็งปอด
ปี พ.ศ. 2543
15 การตรวจหาสภาพการผ่าเหล่าของ K-ras gene ของเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีจากหนูแฮมสเตอร์ ที่ถูกชักนำโดยพยาธิใบไม้ตับร่วมกับสารก่อมะเร็งไดเมธิลไนโตรซามีน
ปี พ.ศ. 2542
16 การศึกษาอณูชีววิทยาของการเกิดโรคมะเร็งปอด
ปี พ.ศ. 2538
17 การตรวจหาสภาพการผ่าเหล่าของ K-ras gene ของเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีจากหนูแฮมสเตอร์ ที่ถูกชักนำโดยพยาธิใบไม้ตับร่วมกับสารก่อมะเร็งไดเมธิลไนโตรซามีน
ปี พ.ศ. 2535
18 การตรวจหาสภาพการผ่าเหล่า ของยีนที่ก่อให้เกิดโรค บีต้า-ธัลลาสซีเมีย ในคนไทย โดยใช้ตัวตรวจจับ ที่เป็นสายอาร์เอ็นเอ
ปี พ.ศ. 2534
19 การตรวจหาการผ่าเหล่าของยีนที่ก่อให้เกิดโรคเบต้าธัลลาสซีเมียในคนไทยโดยใช้ดีเอ็นเอสังเคราะห์
ปี พ.ศ. 2532
20 การตรวจหาการผ่าเหล่าของยีนที่ก่อให้เกิดโรคเบต้าธัลลาสซีเมียในคนไทยโดยใช้ดีเอ็นเอสังเคราะห์
ปี พ.ศ. 2520
21 การเตรียมและศึกษาคุณสมบัติของไมโตครอนเดรียนไรโบโซมจากตับหมู / ทรงศักดิ์ เพ็ชรมิตร