ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทรงศักดิ์ เพ็ชรมิตร
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การศึกษาความหลากหลายด้านพันธุกรรมและการเปลี่ยนแปลงโปรตีนที่เกี่ยวข้องในเด็กอ้วนและสมาชิกที่อ้วนในครอบครัวของเด็กอ้วน
ปี พ.ศ. 2556
2 การตรวจหาแบบแผนการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงของโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งท่อน้ำดีโดยวิธี Affymetrix Gene Chip และการสร้างชุดตรวจวินิจฉัยความรุนแรงของโรคมะเร็งโดยวิธี real-time PCR
ปี พ.ศ. 2550
3 การตรวจหายีนที่เปลี่ยนแปลงในเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่โดยวิธีการขยายยีนด้วยไพร์เมอร์แบบสุ่ม และการโคลนยีน
ปี พ.ศ. 2549
4 การตรวจหาสภาพการผ่าเหล่าของยีน hMSH2 และ hMSH6 ในเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่
ปี พ.ศ. 2548
5 การตรวจหายีนที่เปลี่ยนแปลงในเซลล์มะเร็งเต้านม
ปี พ.ศ. 2546
6 การตรวจหาการเปลี่ยนแปลงของยีนในเซลล์มะเร็งปอดโดยวิธีการขยายยีนด้วยArbitrarily primer
ปี พ.ศ. 2544
7 การศึกษาอณูชีววิทยาของการเกิดโรคมะเร็งปอด
ปี พ.ศ. 2535
8 การตรวจหาสภาพการผ่าเหล่า ของยีนที่ก่อให้เกิดโรค บีต้า-ธัลลาสซีเมีย ในคนไทย โดยใช้ตัวตรวจจับ ที่เป็นสายอาร์เอ็นเอ
ปี พ.ศ. 2520
9 การเตรียมและศึกษาคุณสมบัติของไมโตครอนเดรียนไรโบโซมจากตับหมู / ทรงศักดิ์ เพ็ชรมิตร