ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทรงศักดิ์ วิชุมา
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 2
2 2548 1
3 2547 1
4 543 20
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การประยุกต์ใช้หลักการเจริญเติบโตอย่างชาญฉลาดและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาอัตลักษณ์เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศและมรดกทางวัฒนธรรมและการสร้างความร่วมมือระดับจังหวัดสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: กรณีศึกษาพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
2 การประยุกต์สารสนเทศด้านภูมิศาสตร์กับชุมชนเกษตรเพื่อหาพื้นที่ที่มีศักยภาพสำหรับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดชัยนาท
ปี พ.ศ. 2548
3 สมรรถนะการรองรับความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมีและสารแขวนลอยในกลุ่มน้ำวัง
ปี พ.ศ. 2547
4 สมรรถนะการรองรับความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมีและสารแขวนลอยในลุ่มน้ำวัง