ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทรงยศ พิสิษฐ์กุล
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 การศึกษาระดับความต้านทานในพันธุ์ข้าวพื้นเมืองและพันธุ์ข้าวหอมต่อด้วงดำ Heteronychus poropygus Bates และAlissonotum sp. และการป้องกันกำจัดโดยผสมผสานไม่ใช้สารเคมี
2 การศึกษาระดับความต้านทานในพันธุ์ข้าวพื้นเมืองและพันธุ์ข้าวหอมต่อด้วงดำ Heteronychus poropygus Bates และAlissonotum sp. และการป้องกันกำจัดโดยผสมผสานไม่ใช้สารเคมี
ปี พ.ศ. 2551
3 การศึกษาระดับความต้านทานในพันธุ์ข้าวพื้นเมือง และพันธุ์ข้าวหอมต่อด้วงดำ Heteronychus lioderes Redtenbacher และ Alissonotum simile Arrow และการป้องกันกำจัด โดยวิธีผสมผสานไม่ใช้สารเคมี
ปี พ.ศ. 2550
4 การศึกษาระดับความต้านทานในพันธุ์ข้าวพื้นเมืองและพันธุ์ข้าวหอมต่อด้วงดำ Heteronychus poropygus Bates และAlissonotum sp. และการป้องกันกำจัดโดยผสมผสานไม่ใช้สารเคมี
ปี พ.ศ. 2549
5 การศึกษาพฤติกรรมและพืชอาหารของด้วงกัดกินรากข้าวขาวดอกมะลิ 105 Heteronychus poropygus Bates.Alissnotum sp. และการป้องกันกำจัดโดยวิธีผสมผสานไม่ใช้สารเคมี
6 การศึกษาพฤติกรรมและพืชอาหารของด้วงกัดกินรากข้าวขาวดอกมะลิ 105 Heteronychus poropygus Bates.Alissnotum sp. และการป้องกันกำจัดโดยวิธีผสมผสานไม่ใช้สารเคมี
ปี พ.ศ. 2548
7 การป้องกันกำจัดด้วงปีกแข็ง Scarab Heteronychus sp กัดกินรากข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ในสภาพนาหว่านโดยวิธีผสมผสานไม่ใช้สารเคมี
8 การป้องกันกำจัดด้วงปีกแข็ง Scarab กัดกินรากข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ในสภาพนาหว่านโดยวิธีผสมผสานไม่ใช้สารเคมี
9 การป้องกันกำจัดด้วงปีกแข็ง Scarab กัดกินรากข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ในสภาพนาหว่านโดยวิธีผสมผสานไม่ใช้สารเคมี
10 การป้องกันกำจัดด้วงปีกแข็ง Scarab Heteronychus sp กัดกินรากข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ในสภาพนาหว่านโดยวิธีผสมผสานไม่ใช้สารเคมี
ปี พ.ศ. 2546
11 การป้องกันกำจัดด้วงปีกแข็ง Scarab กัดกินรากข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ในสภาพนาหว่านโดยวิธีผสมผสานไม่ใช้สารเคมี
ปี พ.ศ. 2544
12 การประยุกต์ใช้อาหารทางเลือกและทดสอบการถ่ายทอดโรคไวรัสของมวนเขียว Cyrtorhinus lividipennis ตัวห้ำกินไข่เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล Nilaparvata lugens Stal
ปี พ.ศ. 2540
13 การศึกษาความต้านทานของพันธุ์ข้าวต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล โดยใช้เทคนิคด้านการสกัดมูลหวานของแมลง