ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทรงพร จึงมั่นคง
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- ทรงพร จึ่งมั่นคง
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 Grass blade-like microparticle MnPO4·H2O prepared by a simple precipitation at room temperature
2 ระบบจัดการเรียนการสอนแบบ Moodle ในการเรียนการสอน เรื่อง ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมีของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2552
3 การวิเคราะห์ไบโอเจนิกเอมีนในผลิตภัณฑ์หมักดอง
ปี พ.ศ. 2548
4 การสกัดแยกและการศึกษาสูตรโครงสร้างทางเคมีของสารฟลาโวนอยด์ในพืชสมุนไพรพื้นบ้านจังหวัดอุบลราชธานี วงศ์ Leguminosae
5 การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน และฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสจากพืชสมุนไพร จังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2547
6 ผลของกระบวนการผลิตต่อความคงตัวของแคปซูลสมุนไพร
7 การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน และฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสจากพืชสมุนไพรจังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2546
8 การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน และฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสจากพืชสมุนไพร จังหวัดอุบลราชธานี