ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทรงพร จันทรพัฒน์
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การดำเนินงานเชิงบูรณาการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (หมายเหตุ : มีทั้งหมด 20 จังหวัด ผู้วิจัยเป็นผู้รับผิดชอบโครงการจังหวัดกระบี่)
2 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมการออกกำลังกาย การรับประทานอาหาร และการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักตัวในหญิงตั้งครรภ์ที่มีน้ำหนักตัวเกินเกณฑ์
ปี พ.ศ. 2559
3 ประสิทธิภาพของโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองเพื่อป้องกันการคลอดก่อนกำหนดของสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นมุสลิมในจังหวัดชายแดนใต้
ปี พ.ศ. 2556
4 ประสิทธิภาพของโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองเพื่อป้องกันการคลอดก่อนกำหนดของสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นมุสลิมในจังหวัดชายแดนใต้
ปี พ.ศ. 2552
5 การให้บริการการคลอดวิถีธรรมชาติ
6 การบริการคลอดวิถีธรรมชาติในจังหวัดชายแดนใต้