ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุข
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การพัฒนารูปแบบการพักเพื่อลดความเมื่อยล้าของพนักงานขับรถบรรทุกขนส่งสารเคมีอันตราย จ. ชลบุรี
ปี พ.ศ. 2558
2 การพัฒนาการเรียนรู้และอาชีพของผู้สูงอายุ
3 การพัฒนาการเรียนรู้และอาชีพของผู้สูงอายุ
4 แนวทางคัดกรองภาวะผื่นแพ้ผิวหนังอักเสบในผู้ประกอบอาชีพโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้เอ็มดีเอฟ แห่งหนึ่งในเขตภาคตะวันออก: ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
5 การพัฒนาการเรียนรู้และอาชีพของผู้สูงอายุ: การทดสอบรูปแบบการเรียนรู้ของผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมภาวะพฤฒพลัง
ปี พ.ศ. 2554
6 แนวทางการคัดกรองทางอาชีวอนามัยของผู้รับสัมผัสสารตัวทำละลายในพนักงาน : ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2553
7 การประเมินการรับสัมผัสโลหะหนักที่ปนเปื้อนในน้ำดื่ม น้ำใช้ ในเด็กนักเรียนจังหวัดชลบุรี