ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ถาวร ฉวรรณกุล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2529
1 การศึกษาปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ปี พ.ศ. 2526
2 การศึกษาการบริหารงานความปลอดภัยของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมบางปู
3 การศึกษาดำเนินงานด้านการบำรุงรักษาทางหลวงของกรมทางหลวง
ปี พ.ศ. 2525
4 การวิเคราะห์ผลการดำนินงานของโรงแรมบางแสน ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2523
5 ผลของการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ที่มีต่อรายได้ของโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2521
6 บทบาทของมัคคุเทศก์ต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2520
7 การลงทุนในอุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทย
8 ผลของการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่มีต่ออุตสาหกรรมเดินทางและขนส่งของประเทศไทย