ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ถวัลย์ ชูขจร
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2540 1
2 2539 2
3 2535 1
4 2534 1
5 2533 1
6 2532 4
7 2531 1
8 2530 1
9 2526 1
10 2525 1
11 2521 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2540
1 การสำรวจทรัพยากรการประมงในอ่างเก็บน้ำบางพระ จ.ชลบุรี
ปี พ.ศ. 2539
2 การสำรวจพันธุ์ปลาในบึงมักกะสัน 2532
3 การศึกษาประชากรปลาในบึงบอระเพ็ดก่อนการพัฒนา ปี 2535
ปี พ.ศ. 2535
4 การศึกษาประชากรปลาในบึงบอระเพ็ดก่อนการพัฒนา ปี 2535
ปี พ.ศ. 2534
5 การสำรวจชลชีววิทยาและทรัพยากรประมงในอ่างเก็บน้ำ เขื่อนแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
ปี พ.ศ. 2533
6 การสำรวจทรัพยากรการประมงในอ่างเก็บน้ำบางพระ จ.ชลบุรี
ปี พ.ศ. 2532
7 การสำรวจพันธุ์ปลาในบึงมักกะสัน 2532
8 การใช้เครื่องมือข่ายรวบรวมข้อมูลบางประการในด้าน- บริหารการประมง
9 การสำรวจประชากรปลาในอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี
10 การศึกษาสภาพการประมงเพื่อปรับปรุงแหล่งน้ำประจำ หมู่บ้าน 8 แห่งในจังหวัดกาฬสินธุ์ และนครราชสีมา
ปี พ.ศ. 2531
11 การสำรวจชลชีววิทยาและทรัพยากรประมงในอ่างเก็บน้ำ เขื่อนแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
ปี พ.ศ. 2530
12 การสำรวจชลชีววิทยาและทรัพยากรประมงในอ่างเก็บน้ำปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
ปี พ.ศ. 2526
13 การสำรวจประชากรปลาในอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี
ปี พ.ศ. 2525
14 การศึกษาสภาพการประมงเพื่อปรับปรุงแหล่งน้ำประจำ หมู่บ้าน 8 แห่งในจังหวัดกาฬสินธุ์ และนครราชสีมา
ปี พ.ศ. 2521
15 การใช้เครื่องมือข่ายรวบรวมข้อมูลบางประการในด้าน- บริหารการประมง