ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ต่อศักดิ์ สีลานันท์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ทวีศักดิ์ บุญเกิด 2
2 กำธร ธีรคุปต์ 2
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 2
4 บุศบรรณ ณ สงขลา 2
5 จริยา เล็กประยูร 2
6 ดวงแข สิทธิเจริญชัย 2
7 ปรีดา บุญ-หลง 2
8 ทัศณีวรรณ ก้อนจันทร์เทศ 1
9 ภูริชยา จงศิริการค้า 1
10 เรืองวิทย์ บรรจงรัตน์ 1
11 ปริญญา ศรีบุญเรือง 1
12 พงศ์ธาริน โล่ห์ตระกูล 1
13 ชุมพล คุณวาสี 1
14 กรกช ดวงดี 1
15 นันทนา อังกินันทน์ 1
16 พัชรา ลิมปนะเวช 1
17 ศุภจิตรา ชัชวาลย์ 1
18 อัญชลี น่วมมี 1
19 ปริญญนุช ดรุมาศ 1
20 ชนิตา ปาลิยะวุฒิ 1
21 ธีรดา หวังสมบูรณ์ดี 1
22 วิยดา เทพหัตถี 1
23 ฐปนา บางยี่ขัน 1
24 สหัส จันทนาอรพินท์ 1
25 สุธิรา สระประเทศ 1
26 ปวีณา ใจกระเสน 1
27 สร้อยนภา ญาณวัฒน์ 1
28 บุศวรรณ ณ สงขลา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2554 1
3 2548 1
4 2545 2
5 2544 1
6 2535 2
7 2534 1
8 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ความหลากหลายของกล้วยไม้ตามเส้นทางขึ้นยอดภู อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย
2 ความหลากหลายของกล้วยไม้ตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติบนยอดภูกระดึง อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย
ปี พ.ศ. 2554
3 พฤกษศาสตร์พื้นบ้านของชาวม้ง บ้านปางช้าง ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน
ปี พ.ศ. 2548
4 พรรณไม้ในบริเวณพระจุฑาธุชราชฐาน เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี : รายงานฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2545
5 การศึกษาอนุกรมวิธานของไม้พุ่ม ไม้ล้มลุก และไม้เลื้อยในอุทยานแห่งชาติปางสีดา จังหวัดสระแก้ว
6 ความหลากหลายของพืชมีท่อลำเลียงบริเวณพื้นที่พุหมู่บ้านท่ามะเดื่อ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
ปี พ.ศ. 2544
7 ลักษณะประจำพันธุ์กับการประเมินและลายพิมพ์ดีเอ็นเอของพันธุ์ฝ้าย
ปี พ.ศ. 2535
8 ไบโอซิสเตมมาติกของโคลงเคลงขน (Melastoma villosum Lodd.) ในประเทศไทย
9 ไบโอซิสเตมมาติกของโคลงเคลงขน (Melastoma villosum Lodd.) ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2534
10 ไบโอซิสเตมมาติกของโคลงเคลงขน (Melastoma villosum Lodd.) ในประเทศไทย