ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ต่อศักดิ์ ทองสุกดี
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ทวีศักดิ์, ทองทวี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 2
2 2546 1
3 2545 1
4 2543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 รายงานการวิจัยประสิทธิผลของการตรวจวินิจฉัยพยาธิใบไม้ตับด้วยวิธีแบบเข้มข้น มินิ พาราเซพ โซเวนท์ ฟรีพาราสิต
2 รายงานการวิจัยการตรวจวินิจฉัยพยาธิใบไม้ตับด้วยวิธีแบบเข้มข้น มินิ พาราเซพ โซเวนท์ฟรี พาราสิต
ปี พ.ศ. 2546
3 การสังเคราะห์สารนิพนธ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง อำเภอเมือง อำเภอขามทะเลสอ อำเภอสูงเนิน อำเภอสีคิ้ว และอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ปี พ.ศ. 2545
4 Digital libraries
ปี พ.ศ. 2543
5 กฎของการผสมที่ถูกปรับแปลงให้ใช้กับสมการสถานะเปง-โรบินสัน สำหรับสารผสมโอเลฟิน 2 องค์ประกอบ
6 กฏของการผวมที่ถูกปรับแปลงให้ใช้กับสมการสถานะเปง-โรบินสันสำหรับสารผสมโอเลฟิน 2 องค์ประกอบ