ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ตุลย์ มณีวัฒนา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การออกแบบและสร้างฮีทปั๊มชนิดปรับความเร็วรอบเพื่อการอุ่นอากาศจ่าย
ปี พ.ศ. 2554
2 การออกแบบระบบปรับอากาศที่เหมาะสมสำหรับตู้ฟักไข่ที่ใช้ในอุตสาหกรรม
3 การออกแบบเครื่องเติมอากาศภายนอกชนิดอิสระที่เหมาะสมสำหรับกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2552
4 ประสิทธิภาพการใช้พลังงานรวม (IEER) สำหรับเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาดเล็ก
ปี พ.ศ. 2549
5 อิทธิพลของมุมเอียงต่อการถ่ายเทความร้อนผ่านระบบหลังคา
ปี พ.ศ. 2547
6 การออกแบบระบบระบายอากาศที่เหมาะสมสำหรับโรงเรือนเลี้ยงไก่พันธุ์เนื้อ
7 การออกแบบเปลือกอาคารที่เหมาะสมสำหรับโรงเรือนเลี้ยงไก่พันธุ์เนื้อ
8 การคำนวณค่าซีแอลทีดีใหม่สำหรับผนังและหลังคา จากพีริออดิกเรสปอนส์แฟกเตอร์
ปี พ.ศ. 2546
9 การศึกษาสมรรถนะของอุปกรณ์ทำความเย็นแบบระเหยโดยอ้อม
ปี พ.ศ. 2545
10 ผลของความเร็วลมต่อภาวะสบายเชิงความร้อน
11 การศึกษาสมรรถนะของเครื่องอบแห้งชนิดใช้ฮีตปั๊มร่วมกับท่อแลกเปลี่ยนความร้อน
12 อุณหภูมิน้ำเย็นจ่ายและแตกต่างที่เหมาะสมสำหรับระบบปรับอากาศ
ปี พ.ศ. 2543
13 การศึกษาเชิงวิเคราะห์ของการถ่ายเทความร้อนผ่านระบบหลังคา
ปี พ.ศ. 2542
14 การศึกษาเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับการระบายอากาศในระบบหลายห้อง
15 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการวิเคราะห์การไหลของอากาศภายในอาคาร
ปี พ.ศ. 2539
16 การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ระบบแหล่งสะสมพลังงานแบบเก็บโดยน้ำแข็งในอาคารพาณิชย์
17 การพัฒนาโปรแกรมจำลองรูปแบบการใช้พลังงานสำหรับอาคารในประเทศไทย