ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ตระกล เมฆญารัชชนานนท์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2551
1 การเปรียบเทียบการกำหนดสีฟันด้วยวิธีการใช้ภาพถ่ายดิจิทัลเมื่ออ่านค่าในโหมดสี อาร์จีบี โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กับวิธีการกำหนดด้วยตา
2 การเปรียบเทียบการกำหนดสีฟัน ด้วยวิธีการใช้ภาพถ่ายดิจิทัล เมื่ออ่านค่าในโหมดสี อาร์จีบี โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กับวิธีการกำหนดด้วยตา
ปี พ.ศ. 2549
3 ความต้านทานการแตกหักของพอร์ซเลนของครอบฟันรากเทียมที่มีความสูงของส่วนโลหะรองรับด้านประชิดฟันต่างกัน
ปี พ.ศ. 2548
4 การวิเคราะห์สีพอร์ซเลนด้วยระบบดิจิตอล
ปี พ.ศ. 2547
5 ผลของระดับความสูงของเดือยเส้นใยในแกนฟันเรซินคอมโพสิตต่อความล้มเหลวในการบูรณะฟันที่รักษาคลองรากฟัน
ปี พ.ศ. 2546
6 ผลของแรงอัดซ้ำที่มีต่อแรงยึดของซีเมนต์ชั่วคราวที่ใช้กับรากเทียมระบบหนึ่ง